ftwgeUloed te^ierjkzee 12 Maart 1908 - 163 - NAAST WATERSNOOD OOK WATEROVERLAST ZOALS IN ZIERIKZEE (1906) Archiefstukken en gedrukte publikaties getuigen van water snood in Zeeland, om de zoveel jaren terugkerend met de regelmaat van een uurwerk. Ook de diep in het geheugen ge grifte watersnood van 1906 -dit jaar dus juist vijfenze ventig jaar geleden- bracht in grote delen van deze pro vincie ware rampspoed. Zierikzee kwam er bij die gelegenheid nog goed af. Men zou in zo'n geval in plaats van watersnood beter kunnen spre ken van ernstige wateroverlast. Niettemin beleefde toch ook Zierikzee bange dagen in maart 1906 Het water steeg tot spectaculaire hoogte zoals een reeks prentbriefkaarten, gewijd aan de "Hooge Vloed te Zierik zee 12 Maart 1906", overduidelijk laat zien. In de Zierikzeesche Nieuwsbode van dinsdag 13 maart werd - -

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1981 | | pagina 7