- 165 - Hooge Vlood te Zierikzee 12 Maart 19C6. gekweten en verdienen dan ook een woord van lof en waar deering voor hun onvermoeide werkzaamheid. Geconstateerd is, dat aan de Nieuwe Haven bij dezen vloed het water 19 c.M. hooger heeft gestaan dan bij den vloed van December 1894". Men had uiteraard ook in Zierikzee leren leven met hoge waterstanden waarbij herhaaldelijk allerlei voorzorgsmaat regelen genomen moesten worden. Bescherming door middel van luiken en vloedplanken was gewenst en noodzakelijk maar bleef toch primitief en verre van afdoende. Eerst na de grote watersnood van 1953 werd in het zoge naamde Havenkanaal, dat Zierikzee met open zee, althans met de Oosterschelde verbindt, een keersluis gebouwd, die in 1959 effektief werd. Binnen het stadsdomein van Zierikzee is thans het water afdoende "getemd"... Wiebe H. Keikes

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1981 | | pagina 9