- 179 - Hij schrijft enkele personen goed gekend te hebben. De als R. Gerritsen aangeduide persoon is in werkelijkheid ir. A.J. Ilcken van het waterschap Schouwen, lid van de bouw- direktie Mr. Nieuwenhuijzen betwijfelt voorts of de aangeduide dr. De Vrieze, in de volksmond Jan de Rukker genoemd, wel de huisarts van die naam was. Tussen deze en Adr. van der Weijde (als 2 x NN aangeduid) blijken verder bij navraag de heren Lietaert Peerbolte en S. Hage (burgemeester van Bruinisse) te staan en geheel links op de foto de heer S.J. Gast van Duivendijke. Van deze foto die we hier nogmaals afdrukken moet het on derschrift luiden: V.rn.1 J.H. Scheuerman, direkteur van de waterleidingmaatschappij, ir. A.J. Ilcken, bouwdirektiejhr mr J.H. Quarles van Ufford, kommissaris der Koninging, W.G. Boot, burgemees ter van Burgh, Adr. van der Weijde, lid GS, mr J. Lietaert Peerbolte, dir. gen. voor de Volksgezondheid, S. Hage, burgemeester van Bruinisse, dr De Vrieze P.F. Witter- mans (in licht kostuum)gemeentesekretaris burge meester Boogerd van Kerkwerve en S.J. Gast van Duivendijke. Of weet iemand het beter?

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1981 | | pagina 23