-83- gen te maken. Deze ronde burg is uit de 9e eeuw, net als Oostburg en Domburg, als verdediging tegen de Noormannen. Op Schouwen-Duiveland zijn nog rond 40 overblijfselen van "vliedbergen"Stad en Lande moet zich zeker inzetten als ze bedreigd zouden worden. Ze zijn niet uit Zeeland weg te denken, net zo min als de Kroniek van Smallegange. In de diskussie die op de lezing volgt wordt nog nader op de betekenis van de woorden hil, berg, burg, hof, voorhof, hofstede, werf en stelle ingegaan, die elk nog al eens verschillend uitgelegd worden. KORREKTIE KRONIEK 1984 Dr. ir. S.F. Kuipers verzocht ons onderstaande korrek- ties/aanvullingen op te nemen op zijn artikel Bergen en burgen op Schouwen-Duiveland in de laatst verschenen kro niek van het land van de zeemeermin. Kaart op blz. 8^ en 9_. De dikke streepjeslijnen op de kaart zijn de oudste dij ken van Schouwen-Duiveland. De nummers van de bergen zijn onduidelijk overgekomen. Geadviseerd wordt ze met rood te onderstrepen of over te trekken. De kaart heeft een schaal van 1 100.000. De ondergrond van deze kaart is de huidige moderne verka veling. De andere figuren en luchtfoto's in het artikel laten de oude verkaveling van vóór 1953 zien. Blz. 19. Het onderschrift van de luchtfoto is onjuist. Dit moet zijn: Luchtfoto van berg nr. 1 van Westenschou- wen, gelegen aan de weg van de dorpskern naar de inlaag, in de eerste bocht die deze weg maakt (iets links van het middelpunt van de foto) Blz. 29_. De regels in kleine letter behoren te volgen op de eerste volzin op deze bladzijde.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 11