-84- Blz. _28_ en 29 In de onderschriften van deze luchtfoto's gelieve men te lezen "Bunkers" in plaats van "Afschietplaatsen van ra ketten" In het artikel wordt nl. gesignaleerd dat het niet geheel zeker is dat de betreffende plekken afschietplaatsen voor V—1 en V-2 raketten waren, terwijl het wel zeker is dat hier bunkers van de Duitsers lagen. Blz. 33 Volledigheidshalve toe te voegen dat de bergen 41 t/m 49 allemaal onder Nieuwerkerk (D.) liggen. LUCHTFOTO'S VAN VOOR DE RAMP Het Streekarchivariaat heeft vorig jaar een interessante serie luchtfoto's van Schouwen-Duiveland van vóór de ramp ontvangen. Het zijn foto's uit de oorlogsjaren 1942, 1944 en 1945, in totaal 30 stuks. Samen beslaan ze niet het hele eiland maar wel alle ker nen, uitgezonderd Zonnemaire. Bij elke foto is een beschrijving van dr.ir. S.F. Kuipers, die ook enkele foto's ervan gebruikte bij zijn artikel over Bergen en burgen in de Kroniek van 1984. Zo is de al daar op blz. 28 afgedrukte foto een onderdeel van de hier naast afgedrukte, met linksonder een gedeelte van Zierik- zee, met Ronde Weel en Kaaskenswater De foto op de voorpagina van dit blad vertoont de kerkheu- vel van Nieuwerkerkein de bocht van de weg. Mogelijk is rechts onder in de hoek nog de hoogte te zien waarop het kasteel te Werve heeft gelegen (zie blz. 23 van de Kroniek van 1984) De Ringdijk werd in 1845 aangelegd rond zgn. Laag Schouwen, het lage land tussen Serooskerke, Brijdorpe en Kerkwerve, om dit afzonderlijk door bemaling een lager polderpeil te kunnen geven. De foto's met beschrijvingen, tezamen met andere uit de oorlogsjaren, zijn voor belangstellenden vrij ter inzage op de studiezaal van het Streekarchivariaat in het stad huis te Zierikzee. Deze is geopend op alle werkdagen van 8.30 - 12.00 en van 13.30 - 17.00 uur, behalve 's woensdags.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 12