-91- Nog twee oude stadszegels van Zievdkzee Door zijn belangwekkende studie heeft dr. Jaap Kruisheer ook voor de geschiedenis van Zierikzee belangrijk werk geleverd. Op grond van zijn werk mag thans worden gesteld dat het stadsrecht van 1248 inderdaad de uitbreiding en vernieuwing gold van een oudere keur. Die oudere keur mag gedateerd worden in de jaren 1217 of 1219 - 1222. Zierik zee is derhalve enkele tientallen jaren eerder stad ge worden dan tot dusverre mocht worden aangenomen. H. Uil UITREIKING OORKONDEN (II) Op 21 september 1984 werden de oorkonden van de vereniging uitgereikt voor de meest geslaagde restauraties en aange paste nieuwbouw van de afgelopen jaren. Het verslag daar van staat in het vorige Mededelingenblad. Thans volgen de foto's van de panden, met bij elk de moti vering van de beoordelingskommissie. Ook zijn enkele bij zonderheden over het verleden van de panden en vroegere bewoners vermeld, afkomstig van de heer Uil, streekarchi varis

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 19