-110- H.L. van Scheepen, Noordbosweg 7 te Zonnemaire. Mevr. A.F. v.d. Zande-Vleugels Schutter, Kerkring 1 te Nieuwerkerk. KRONIEK VAN HET LAND VAN DE ZEEMEERMIN Tijdens de afgelopen najaarsvergadering verscheen het nieuwe jaarboek van "Stad en Lande": de Kroniek van het land van de Zeemeermin - 1984. Dit negende Jaarboek biedt weer veel variatie. Artikelen zijn opgenomen van: dr.ir. S.F. Kuipers, Bergen en burgen op Schouwen-Duive- land; dr. H. Halbertsma, De vermeende centraalbouw der Sint- Lievenskerk te Zierikzee; drs. J.H. Kluiver, Prins Willem van Oranje en het beleg van Zierikzee; drs. A.J. Rotte, "Lijdelijken en hun vrijgevochten ker ken", kanttekeningen bij "De Afscheiding op Schouwen- Duiveland" T.W. Rosmolen, Eendenkooien en hun kooikers op Schouwen- Duiveland. Het jaarboek besluit met een bijdrage van dr. A. de Vin over Duiveland in dialect-perspectief. Een aangekondigd artikel van de heer W.P. de Vrieze moest verschoven worden naar de volgende Kroniek. Het nieuwe jaarboek is verkrijgbaar bij de penningmeester van de Commissie Jaarboek: de heer A.L. Patmos, Caustraat 30, 4301 LA Zierikzee. Het kan ook per giro worden be steld. Voor leden kost de Kroniek 21,voor niet-leden 23,50. Indien het jaarboek per giro wordt besteld dient 4,50 aan portikosten te worden bijbetaald. Graag het gewenste jaar vermelden. Het gironummer is 3622729 ten name van: Kroniek van Stad en Lande, te Zierikzee.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 44