-123- goed geslaagde restauraties en wordt ad-hoc samengesteld. Voor het eerst werden in 1984 ook oorkonden uitgereikt voor nieuwe panden die zich onderscheidden door hun goede inpassing in de omringende bebouwing. Op 21 september 1984 werden de oorkonden uitgereikt, tien in totaal, in de ridderzaal van het slot Haamstede. Het betrof de gerestaureerde panden Nieuwe Haven 147, Kor te Groendal 12, Oude Haven 39a, Ravestraat 24 en Haven plein 18 te Zierikzee en Noordstraat 12 te Haamstede. Voor nieuwbouw waren dit het sportgebouw te Brouwershaven, de woning Beddeweeg 13, het pand Molstraat hoek Weststraat te Dreischor en het geheel van diverse door "Beter Wonen" gerenoveerde panden in de binnenstad van Zierikzee In totaal zijn er sinds 1968 nu 37 stuks oorkonden voor restauraties toegekend. De commissie voor 1984 was samengesteld uit de heren: W. van Meerten, directeur gemeentewerken Westerschouwen P. Spruit, architect, Zwijndrecht, L.J. Weyts, architect, Bergen op Zoom, en de bestuursleden J.L. van Sloten en L.J. Zondag. 9Vertegenwoordigingen De vereniging was eind 1984 vertegenwoordigd in: a. het bestuur van de Stichting Landbouwmuseum Schouwen- Duiveland door mw. Jansen-Glas en de heer J.L. Braber, b. de deelnemersraad van de Stichting Zeeuws Coördinatie orgaan voor natuur-, landschaps- en milieubescherming door het bestuurslid mw. Jansen-Glas, c. De Stichting Moermond door de heren J.L. Braber en F.K. Vos, d. de Provinciale Commissie Zeeland van de Bond Heem schut door het bestuurslid de heer J.L. van Sloten. JAARVERSLAG VAN DE REDACTIECOMMISSIE JAARBOEK OVER 1984 Samenstelling In de commissie hadden zitting: de heren W.P. de Vrieze (voorzitter), F. Beekman, Drs. J.A. Brandenbarg, A.L. Pat mos (penningmeester), H. Uil (secretaris) en drA. de Vin.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 11