-130- STAD EN LANDE EXCURSIE NAAR HAARLEM, 8 JUNI 1985 Ontstaan en groei van Haarlem Haarlem is na Dordrecht de oudste stad van Holland. Het verkreeg in 1245 stadsrechten van graaf Willem II. Haarlem is ontstaan op een plaats waar de vaarroute over het Spaarne dicht bij de weg over de oude strandwal kwam. Deze strandwal liep van het huidige voorburg met onderbre kingen langs het lage Hollandse veengebied tot voorbij Alkmaar. Aan de andere kant lagen de minder aantrekkelijke hoge zgn. jonge duinen. De naam Bakenes in een scherpe binnenbocht (nes) van het Spaarne vlak bij het open Y, herinnert nog aan een gemar keerde versterking van de graaf aldaar. Voordien was op die plek al een vissers-nederzetting. Het zwaartepunt is later iets verschoven naar de wat hoger gelegen strandwal (met thans o.a. de Grote Houtstraat). Hier lag 't Sant, een dorp met vruchtbare gronden er om heen. De Beek, een gegraven afwatering van de duinen (Brouwersvaart) naar het Spaarne stroomde er dwars doorheen. De naam Haralem komt in de tiende eeuw voor het eerst voor, op een document van het bisdom Utrecht. Vermoedelijk komt deze naam van het oud-germaanse Harulahem, woonplaats op een zandrug. Ter verdediging tegen o.m. de West-Friezen werd achter de oudste grafelijke nederzetting de rechte Bakenessergracht gegraven (zie nr. 4 op de plattegrond van de aankondiging) Nadat omstreeks 1250 de graaf echter in 't Sant, aan de huidige Grote Markt, een nieuwe hof had laten bouwen (het latere stadhuis)werd deze gracht een deel van de verde diging rond dit nieuwere Haarlem. Deze werd verder gevormd door Spaarne, Oude Gracht, Nassaulaan en Nassaustraat/Rid- derstraat. Omstreeks 1360 werd Bakenes binnen de groeiende stad ge trokken, nadat in 1355 al aan de overkant van het Spaarne een vergroting tot aan de Burgwal tot stand gebracht was. Nog in de 14e eeuw werd dat deel vergroot tot aan de Heren en Papentorenvest. Verdere uitbreiding vond vervolgens plaats naar het zuiden en westen (Kampervest, Raamvest, Wilhelminastraat, Nieuwe Gracht)

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 18