-137- JAARVERSLAG VAN DE STICHTING LANDBOUWMUSEUM SCHOUWEN- DUIVELAND OVER 1984 Het museum was geopend van 1 juni tot en met 31 augustus 1984. Wat betreft het bezoekersaantal in die periode was weer een lichte stijging merkbaar, 1870 betalende bezoekers konden worden geregistreerd tegen 1841 in het voorgaande jaar. Van de mogelijkheid ook na het seizoen het museum te bezoeken, maakten veertien groepen gebruik met in to taal 400 personen, zodat in 1984 2270 personen het museum bezochten. Zo'n aantal werd sinds het bestaan van het mu seum niet eerder bereikt. Zes donateurs meldden zich in 1984 aan, 1 donateur zegde op, zodat het museum thans 112 donateurs telt. Op ons ver zoek donatie te willen voldoen, reageert niet iedere dona teur. Na drie zulke verzoeken wordt toezending, met het oog op de verzendingskosten van zo'n verzoek, gestaakt. Wegens ziekte van de heer Braai, werd de rondleiding al leen door de heer v.d. Werf verzorgd, dit tot volle te vredenheid van het bestuur. Vóór de opening van het museumseizoen, maakten de dames Nelisse en Wiltenburg het gebouw weer keurig schoon. Onze voorzitter ontving in april 1984 uit handen van de Burgemeester van Brouwershaven de versierselen behorend bij de benoeming tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. De heer Braber werd met deze onderscheiding geëerd voor zijn functioneren als huisarts en voor een indrukwekkende lijst van nevenaktiviteiteno.a. het voorzitterschap van ons museum. Een aantal bestuursleden van de stichting landbouwmuseum Schouwen-Duiveland was bij deze plechtig heid aanwezig. De voorzitter haalde ook de pers met een door hem geschre ven boekje over de Adriaanskerk te Dreischor. De volgende schenkingen konden aan onze collectie worden toegevoegd: van mevr. v.d. Bruinhorst uit Nieuwerkerk: een handgemaak te onderjurk en een meelzak van de heer de Moor uit Schuddebeurseen 'aerspit; van mevr. Klompe-de Bijl uit Zonnemaireeen kinderspel anno 1886 en kinderboekjes (1934 - 1938)

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 25