(Heemschut -145- K°mitee Vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland OPRUIMING VAN PERIODIEKEN Stad en Lande wisselt zijn Mededelingenblad uit met enkele verenigingen in Zeeland die soortgelijke doelen hebben. Ook is Stad en Lande lid van enkele verwante organisaties die hun tijdschriften toesturen. Omdat het niet de bedoeling is die periodieke uitgaven te verzamelen wil het bestuur ze aan de leden die daarvoor belangstelling hebben ter beschikking stellen. De laatst verschenen nummers worden echter enige tijd bewaard voor eventuele navraag. Daarna zullen ze jaarlijks worden opge ruimd Van een aantal andere toegezonden uitgaven als verslagen, rapporten, brochures enz. zal een volgende keer een over zicht gegeven worden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 33