-148- Voortzetting van "Natuur en Landschap", jaargangen 1973 t/m 1976. Ontbrekende nummers 2 van 1973, 1 en 2 van 1974 en 3 van 1975. 12. Vereniging Milieudefensie, Amsterdam "Milieudefensie", jaargangen 1981 t/m 1984, verschijnt maandelijks Ontbrekende nummers 1 t/m 6 en 8 van 1981 en 3 en 4 en 1984. 13. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland, 1s-Graveland "Natuurbehoud", jaargangen 1973 t/m 1982 (beëindigd), verschijnt elk kwartaal. Ontbrekende nummers 1, 2 en 3 van 1974, 1 van 1975, 1, 2 en 3 van 1979 en 1 van 1982. 14. Stichting Het Zeeuwse Landschap, samen met de stichting Zeeuws Coördinatie-orgaan voor natuur-, landschaps- en natuurbescherming, Goes "Zeeuws Nieuws over natuur, landschap en milieu", jaar gangen 1975 t/m 1983, (overgegaan in "Wantij"), ver schijnt elk kwartaal. Ontbrekende nummers 2 van 1979 en 3 van 1982. 15. Provincie Zeeland, Middelburg "Zeeuws Bulletin", jaargangen 1980 (mrt.) t/m 1983 (be ëindigd) Samenvattingen van wat de pers over Zeeland meldt, ge groepeerd naar onderwerpen. 16. Komitee voor Frans-VlaanderenWaregem (B.) "KFV-Mededelingen"jaargangen 1980 t/m 1983, verschijnt elk kwartaal. Ontbrekende nummers 2 en 4 van 1981. NOGMAALS: KRABBENDIEKE EN PADDULVE TE BROUW Het doet een schrijver altijd bijzonder veel genoegen als zijn werk belangstellend en kritisch gelezen wordt. Daar om was ik zeer verheugd in ons Mededelingenblad nr. 50 (november 1984), p.65 en volg., een uitvoerige reactie te vinden van dr.ir. S.F. Kuipers op mijn opvattingen inzake de Krabbendieke en Paddulve te Brouwershaven (zie Kroniek

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 36