-150- Met de vermelding van twee plaatsen uit de bestuursnotu- len van de polder Schouwen uit 1801 en 18022lijkt de auteur meer grond onder de voeten te krijgen (zie Medede lingenblad 50, p.66). We vinden hierin namelijk het woord krabbedijk met de betekenis „kleine verhoging op ophoging van een bestaande dijk" en deze vindplaatsen doen althans veronderstellen, dat het woord ook te Brouw bekend (ge weest) is. De vorm van het woord, krabbedijk/-diek (en niet (-dijke/-dieke)bevestigt echter geheel mijn stel ling dat Brouws Krabbendieke een hyperdialectische vorm is (zie boven)Wanneer dit de normale dialectvorm zou zijn, zou in het aangepaste taalgebruik van de notulen stellig krabbedijke gestaan hebben. Dr. A. de Vin Slot in het volgende nummer. Spelling van de schrijver (red. NIEUWE LEDEN W.J. van Braband, Capelseweg 1 te 1s-Gravenmoer Mw. van der Bij1-PannekoekAppelmarkt 11 te Zierikzee Ds. J.B. Duk, Deltastraat 2 te Scharendijke P. Flikweert, Schoolstraat 7 te Nieuwerkerk W.J. Geleijnse, Noordstraat 12 te Haamstede P.M. de Groen, Dr. Wortmanstraat 34 te Noordgouwe Hr. en mw. P.H. van Rij, Graaf Adolflaan 14 te Leidschendam P.R.M. van der Sneppen, Driekoningenlaan 13 te Zierikzee W. Witteveen, Korte Nobelstraat 5 te Zierikzee Helaas zijn enkele leden overleden en hebben er ook enkele bij de jaarwisseling bedankt.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 38