Mededelingenblad van Stad en Lande van Schouwen-Duiveland Nr. 53 De eerste steen (het model) van een aantal stenen ter herinnering voor volgende generaties aan de hoogste stand van het zeewater tijdens de overstroming van 1953. Deze stenen zullen in de diverse kernen van Schouwen-Duiveland en op vier plaatsen in Zierikzee die onder water hebben gestaan worden aangebracht. Stad en Lande biedt ze de gemeen ten aan. Deze eerste steen wordt op 7 november 1985 ingemetseld in de gemeente Duiveland, waar bij Ouwerkerk het laatste sluitgat op 6 november 1953 tegen middernacht gedicht werd. (foto Timmerman Natuursteen)

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 1