- 163 - Overeenkomstig met mijn visie denkt hij evenmin aan een tweeslachtig dier als pad of kikker bij de verklaring van deze Brouwse waternaam. Al is de Paddulve al jaren geleden gedempt (zie het bij schrift bij foto 10 in: Cor Pols, Brouwershaven in oude ansichten deel 2) en is de Krabbendieke na de ramp van 1953 van aanzicht veranderd (id.bijschrift foto 13) het leek ons goed de oorsprong van deze Brouwse „Flurna- men" kritisch te volgen. Tenslotte vormen zij een onmis baar element bij de beschrijving van het stads- en land schapskarakter van Schouwen-Duiveland. NOTEN 1) In: Handschrift-Vijverberg, p.1-3 (kopie in het streek- archivariaat Schouwen-Duiveland en Sint-Philipsland te Zieriksee)Afgedrukt in Mededelingenblad 39 (jan. 1981)p.116-118 en Kroniek van het land van de zee meermin (Sch.-D.) 9 (1984), p.111-113). Heeft betrekking op Mededelingenblad nr. 52, p.149. 2) Dr. Kuipers vermeldt hierbij als bron „de boeken van Fokker uit 1908" zonder nadere vermelding van titels of plaats van uitgave Heeft betrekking op Mededelingenblad nr. 52, p.150. Spelling van de schrijver (red.). Dr. A. de Vin EEN SCHOUWEN-DUIVELAND KWARTET Ten behoeve van de inrichting van het museum "De Vergulde Garnaal" aan de Markt in Brouwershaven is een kwartetspel uitgegeven. Dit museum is in beheer bij de culturele stichting De roode Lelie, de naam van de vroegere Rederijkerskamer te Brouwershaven. Het museum schenkt vooral aandacht aan de geschiedenis van die stad. Het kwartet is te koop bij de eilandelijke VW's voor 6,Het is ook verkrijgbaar op de vergadering van Stad en Lande van 22 november a.s. Per post wordt het toegezonden na storting van 7,60 op giro 5407750 van bovengenoemde stichting te Brouwers haven

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 17