- 166 - EXCURSIE DREISCHOR Zaterdagmiddag 28 september j.l. bezochten een kleine dertig personen onder leiding van onze oud-voorzitter J.L. Braber het landbouwmuseum te Dreischor. De excursie was helaas wat laat per advertentie aangekon digd. Velen bleken dit interessante museum nog niet te kennen. Het beperkt zich niet uitsluitend tot de landbouw. Ook over het leven en wonen in vroeger jaren met wastobbe, winterwerk, klederdracht en bedstee is daar veel te weten te komen Na het museum werd de kerk bezocht. De heer Braber ver telde iets over de historie van Dreischor en de kerk, die aan een romeinse krijgsman, die christen werd, gewijd is. Deze werd later heilig verklaard: Sint Adriaan. De heer Braber wees op de vele bezienswaardigheden in de kerk en wist ons veel, met anecdoten erbij, te vertellen. De voorzitter dankte hem met enkele woorden en een klein geschenk NIEUWE LEDEN Hr. en mw. M. Groe Kloosterweg 65 Haamstede nendijk CJzn. Dr. H. Halbertsma Muurhuizen 109 Amersfoort L.J. de Jonge St. Joostdijk 30 Oosterland Hr. en mw. de Jonge- Valkenkamp 51 Driebergen- Koning Rij senburg F. Kik Molenweg 59 Oosterland M. Koopman Platteweg 10 Zierikzee A.F.M. Lokker Dam 39 Schiedam M. Moermond Dorpsring 17 Noordwelle Mej. R. Schaap Mastgatstraat 45 Zierikzee Mw. J.M.M. Spek Ophelialaan 167 Aalsmeer Hr. en mw. J. Veen Strandweg 25 Haamstede A. van der Weele Statenweg 185a Rotterdam Mw. E. van der Wekken Oosterweegje Noordgouwe

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 20