- 155 - MEDEDELINGENBLAD VAN STAD EN LANDE VAN SCHOUWEN-DUIVELAND No. 53 oktober 1985 VAN DE REDACTIE Het Mededelingenblad is het visitekaartje van onze ver eniging. We presenteren ons ermee aan de buitenwereld. Het is ook de band met de leden, die zodoende op de hoog te worden gehouden van wat er op het terrein van de ver eniging omgaat. Om dat goed te kunnen doen zou het vaker moeten verschijnen. Het vormt echter veruit de grootste kostenpost. De laatste nummers vielen aanmerkelijk dikker uit dan de vorige, want er was veel copieHet werd daardoor duur der dan de begroting toeliet. Omdat tevens onze subsidie van het Rijk verviel was de eerste gedachte te bezuinigen door een beperking tot twee nummers per jaar. Maar dan zou tot volgend voorjaar gewacht moeten worden, omdat in januari en april j.l. al de num mers 51 en 52 verschenen waren. We zijn er op teruggekomen omdat de leden het dan te lang zonder verenigingsnieuws moesten stellen. Dit derde nummer is om kosten te besparen dus dunner en zonder illustraties. In dit nummer het slot van het door ruimtegebrek in het vorige nummer gehalveerde artikel van dr. A. de Vin over de "Krabbendieke" en de Paddulve" te Brouwershaven. He laas waren door het afbreken ook de verklarende noten 1) en 2) achterwege gebleven. Verdere copie moest blijven liggen tot het volgende num mer. Van het vorige vermelden we nog dat de foto op blz. 126 van de uitreiking van de universiteitspenning aan de ge broeders Schot, gemaakt werd door de vroegere burgemeester van Zierikzee mr. F.Th. Dijckmeester Mw. S.H. Eggink, J.L. van Sloten.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 3