- 203 - 6l Mededelingenblad Dit verscheen in 1985 ondanks aanvankelijke problemen van financiële aard toch weer drie maal. Het totaal aan tal pagina's was hetzelfde als in 1984. Voor het grootste deel was het gevuld met verslagen en berichten. Van de verdere inhoud vallen te vermelden: De stadsrechten van Zierikzee, door H. Uil, Uitreiking oorkonden (II), in nr. 51 (januari), Leidse Universiteitspenning voor "botten"vissers Schot, Een zeventiende-eeuwse vroedvrouweneed, door dr. C.M. van Hoorn, Nogmaals Krabbendieke en Paddulve te Brouw, door dr. A. de Vin, in nr. 52 (april) 1_L _Excursies De zomerexcursie werd op 8 juni gehouden naar Haarlem, met 70 deelnemers. Eerst werd het nabijgelegen museumge maal Cruquius bezocht, vervolgens het stadhuis en na de lunch de juist geheel gerestaureerde St. Bavo. Het ver slag is in Mededelingenblad nr. 54 opgenomen. Op 28 september werd s middags een ledenexcursie naar Dreischor georganiseerd. Hier leidde oud-voorzitter J.L. Braber ons eerst rond in het vergrote landbouwmuseum en vervolgens in de St. Adriaanskerk 8. Commissies Jaarboek Deze verzorgt jaarlijks de "Kroniek van het land van de zeemeermin" Voor het verslag van de commissie zie het afzonderlijke verslag op blz. 214. Kleine monumenten De werkzaamheden van deze commissie zijn dit jaar door andere activiteiten blijven liggen. VeIdnamen Deze is inmiddels zo ver gevorderd dat gewerkt wordt aan de publikatie van een boekje over de veldnamen van het gebied Zonnemaire, Dreischor, Noordgouwe en de zgn. nieu-

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1986 | | pagina 53