- 322 - STICHTING LANDBOUWMUSEUM SCHOUWEN-DUIVELANDJAARVERSLAG 1986 Het museum was geopend van 1 juni t/m 31 augustus. In deze periode hebben 2588 personen het museum bezocht. De bezoekers werden ook nu weer rondgeleid door dhr. Van der Werf. Bij extra drukte werd assistentie verleend door leden van het bestuur. Het bestuur en commissieleden kwamen op 8 april bijeen voor de algemene jaarvergadering. Tijdens deze vergadering werd af scheid genomen van de secretaresse mevr. Klompe-de Jonge. In haar plaats werd benoemd mevr. Slager-Steenland. In juli is het bestuur met een aantal leden tweemaal bijeen ge weest om o.a. de Dreischordag te bespreken waaraan het museum voor de tweede maal zijn medewerking zou verlenen. 9 augustus: "Dreischor 't oude vlasdorp". Evenals vorig jaar werd op deze dag de toegangsprijs verlaagd. Ruim 800 personen hebben op deze dag het museum bezocht. Dhr. Van der Werf en enige leden van bestuur en commissie ver zorgden de rondleiding bij toerbeurt. In oktober zijn er enige landbouwwerktuigen en poppen uitge leend aan de bibliotheek in Middelburg waar een tentoonstelling was van oude voorwerpen en gebruiken in Zeeland. Op 22 november was er een kleine expositie in de Schutse te Burgh-Haamstede ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de V.V.V. aldaar. Het landbouwmuseum was ook daar vertegenwoordigd met een aantal kleine dingen. Aan het museum werd dit jaar geschonken: een aardappelmand dhr. Smalheer, Brouwershaven een scheerdoos met inhoud fam. v. Sluis, Zierikzee salon naaimachine fam. v. Schelven, Dreischor verwarmingsketel, melkontromer fam. v.d. Linde, Kortgene afwaskwast, plattegrond van Dreischor dhr. P. v. Donge, Dreischor een reismandje mevr. Doeleman-v.d. Bijl, Brouwershaven pollepel voor rioolput, aan zetstaal, buizenkrabber, wind- dhr. C. v. Stalen, Dreischor molen, 4 en 6 balks egge een wanmolen (in bruikleen) dhr. W. Visser, Aagtekerke verder nog: een duivelsjager (een zeis met lange steel), een malletje om onderzetters te maken, rolveger, meeltrog, een fiets

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1987 | | pagina 34