Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland Secretariaat: Visstraat 4 4301 CC Zierikzee Telefoon 01110-14705 EXCURSIE 1991 De jaarlijkse excursie is op zaterdag 11 mei a.s. naar Naarden, de oude vestingstad aan de Zuiderzee. De rit gaat in één stuk door langs de autowegen naar het centrum van de stad, voor de koffie. Daarna wordt onder goede geleide het vestigingmuseum bezocht. Na de lunch zal een aantal gidsen ons door de stad rondleiden. Gelegen binnen dubbele grachten heeft deze weinig autoverkeer en biedt ze veel mooie doorkijkjes en panden in de vrijwel rechte straten. PROGRAMMA: 7.45 uur Vertrek van het Kraanplein te Zierikzee. De bussen komen daar om 7.30 uur aan. 9.45 uur Aankomst vesting Naarden. Lopend naar De Kapschuur (8 a 10 minuten) naast de kerk, voor koffie-plus. 10.35 uur Vertrek naar het nabij gelegen vestingmuseum voor de rondleiding. 12.30 uur Koffietafel in De Kapschuur met diverse broodsoorten, beleg, dranken en een croquet. 14.00 uur Aanvang geleide stadswandeling. 15.30 uur Einde wandeling en mogelijkheid voor bezichtiging kerk, theedrinken e.d., op eigen gelegenheid. 16.15 uur Vertrek bussen uit Naarden. 18.15 uur Terugkomst op Kraanplein te Zierikzee. De kosten bedragen f 50,— per persoon, waarin een klein overschot van vorig jaar verrekend is. Inbegrepen zijn de koffie met appel taart, de lunch en de rondleidingen 's morgens en 's middags, met voldoende en deskundige gidsen. Het aantal deelnemers is beperkt tot 100! Indien zich meer dan 100 deelnemers aanmelden zullen degenen die het laatst waren bericht ontvangen en desgewenst als reserve worden genoteerd. Aanmelding vóór 20 april, uitsluitend door overmaking van het verschuldigde bedrag op postbank-girorekening 18770 of bankreke ning 81 0959739, beide ten name van de Nutsspaarbank te Zierikzee, met vermelding „Excursie Stad en Lande". Eventueel ook een gewenst dieet vermelden. Als men onverhoopt verhinderd mocht zijn kan terugbetaling plaatsvinden, indien dit tenminste drie dagen tevoren bij de secretaris of de penningmeester wordt gemeld. Er wordt dan f 7,50 ingehouden voor kosten. Voor een beschrijving van Naarden, zie Mededelingenblad no. 70.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 11