Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland Secretariaat: Visstraat 4 4301 CC Zierikzee Telefoon 01110-14705 OVERZICHT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN IN 1990 (1989) Ontvangsten Saldo 01-01-'90/'89 Contributies Bijdragen Jubileum-bijdragen Rente Opname bank Streektaal-commissie Cassettebandje Streektaalboekje „Keesje Benders" Verkoop Veldnamenboeken: I, II, III en IV Brochure „Kleine Monumenten" Verkoop Mededelingenblad Kroniek (rest. voorschot) R.S.G. vergoeding tentoonstelling Anjerfonds Legaat Aflossing Effecten Coupons Excursie 1989/1990 Excursie 1988/1989 Verkoop Vloedsteen Restitutie beroepschrift Diversen 1990 f 2.547.28 13.942,90 450,— 759,78 12.430,— 11.477,61 5.359,— 720,— 102,50 6.577,50 100,— 6.500,— 1.989,98 380,— 595,46 77,03 150, 1989 f 6.329,30 13.476,33 1.360,— 2.758,60 32.850,— 3.730,20 54, 400, 4.707,50 778,— 309,20 3.000,— 1.000,— 1.989,98 172,50 1.037,50 Uitgaven Mededelingenblad Secretariaatkosten Andere kosten w.o. zaalhuur Drukkosten: omslag cassette, bundel en Veldnamen Sprekers Commissie Streektaal Opname inz. aanvulling giro Advertenties Kroniek Excursie 1990 Beroepschrift Attenties Lidmaatschappen Inleg Spaarbank Commissie Kleine Monumenten Jubileum 1989: Kroniek Jubileumkosten Type-werk Statuten en Veldnamen Voorschot Kroniek Boekje Kleine Monumenten Dialectmiddag Bijdrage Kroniek Huisnamen Veldnamenboekje Cassettebandjes Diversen Saldo 31-12-'90 ('89) 1990 f 12.590,65 2.325,39 2.136,54 23.435,03 409,— 493,95 700,— 308,58 119,75 713,50 124,25 56,95 603,90 7.000,— 55,95 2.902,50 1.350,— 5.000,— 3.833,10 1989 f 14.825,14 2.513,10 1.065,82 1.385,— 1.681,20 150, 795, 543,50 4.000,— 2.313,90 7.872,74 6.500,— 7.278.27 840,69 1.000,— 121 12.964,52 4.958,14 597,81 2.547.28 f 64.159,04 f 73.953,11 f 64.159,04 f 73.953,11 OVERZICHT BEZITTINGEN PER 1-1-'91 en 1-1-'90 (w.o. het Kraamerfonds: f 1.354,90) Postgiro f 3.364,39 f 1.540,10 Bankgiro 468,71 999,18 Spaarbank 45,73 3.734,63 Deposito 12.000,— 12.000,— Effecten 4.000,— 6.000,— Kroniek 5.000,— 6.500,— Banksaldi bandje en bundel 74,68 3.000,— Voorraad cassettebandjes 666,- 1.400,— Bundel 1.288,- 3.400,— Brochures „Kleine Monumenten" 2.250,- 2.400,— Voorraad Veldnamenboeken 11.675,— 3.000,— f 40.832,51 f 43.973,91 Toegezegde subsidies: Gem. Middenschouwen: f 1.000,— Gem. Zierikzee: f 2.540,72; beide t.b.v. het Veldnamenboek IV.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 13