Dr. C.M. van Hoorn, rustend huisarts in Zierikzee, heeft na zijn lijvig proefschrift over Levinus Lemnius (1505-1568), verschenen in 1978, veel onderzoek verricht naar de Zierikzeese medici. Eén van de onderdelen van zijn studie naar de medische geschiedenis betreft de 19de eeuwse doctores medi- cinae, heelmeesters en artsen in Zierikzee. Uit voerig gaat de verhandeling van drVan Hoorn in op deze beoefenaren van de geneeskunst, hun studie, publikaties en aktiviteitenOok de medische situa tie in Zierikzee komt uitgebreid aan de orde. Niet alleen de Zierikzeese medici worden behandeld. In een bijlage geeft dr. Van Hoorn een gedetailleerd overzicht van alle medici op Schouwen-Duiveland De Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland heeft besloten bij voldoende intekening, dit manus cript in eenvoudige vorm uit te geven. Het geheel zal circa 140 blz. omvatten en geïllustreerd zijn. Het op A4-formaat uit te brengen boek zal worden voorzien van een geplastificeerde omslag. De prijs bedraagt 30,exclusief verzendkosten. Door middel van het intekenformulier kunt U één of meer exemplaren bestellen. Indien er voldoende intekeningen zijn ligt het in het voornemen de publikatie in september 199 1 Le laten verschijnen. Commissie Jaarboek Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland secretariaat: Nieuwe Kooiweg 8 4301 SC ZIERIKZEE.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 16