aangebouwde bleef de woning. J. Stoel had een klein landbouwbedrijfje. P. Geleijnse kocht van J. Stoel aan het eind der jaren twintig de woning en de schuur en hij woonde er tot de ramp. Op hetzelfde erf stond aan de oostzijde nog een kleine woning afzonderlijk. Hier woonde W. v. d. Berge tijdens de eeuwwisseling. Zijn weduwe met dochter woonde er tot 1933 en daarna J. Kloet met gezin. Deze woonde er tot de ramp. Deze twee woningen stonden aan de zuidzijde van de Westweg. Er tegenover aan de noordzijde bouwde D. Verboom een landbouwbedrijfje in 1917 of 1918. Later kwam A. Schiettekatte hier wonen, tot aan de ramp. Oostelijk hiervan bouwde M. v. d. Berge, een zoon van W. v. d. Berge, ook een landbouwbedrijfje, vermoedelijk nog vóór 1900. De schuur is nog eens afgebrand maar werd weer herbouwd. Na V. d. Berge kochten de gebr. Verboom, die eerst een bedrijfje op het dorp Serooskerke hadden, het huis met schuur en erf. Deze gebr. Verboom waren kleinzoons van P. Verboom, die in 1825 watermolenaar was. Na de gebr. Verboom kwam P. Boot, die er woonde tot de ramp. Rest nog een woning ernaast, tamelijk groot, vermoedelijk een oude boerenwoning, met een groot erf erbij. In het begin van deze eeuw waren het arbeiderswoningen van gebrs. Goemans, het huis was in tweeën gedeeld. Er woonden veel verschillende mensen en na 1946 is het gehele huis met erf verkocht aan I. Zorge, die er woonde tot de ramp. Verder naar Serooskerke toe, was er aan de zuidzijde van de Westweg een doodlopend weggetje Sekwekken*) genoemd. Hier bouwde S. Berrevoets in 1921 een klein landbouwbedrijfje. Later woonde er de weduwe Berrevoets en zes weken voor de ramp kocht J. L. Stouten het. Het was goed gebouwd en was nog een hele tijd te zien na de watersnood en later nog het puin, totdat de werkhaven aangelegd werd en het ondergespoten is met zand. We komen na een paar honderd meter weer terug over de houten brug over de vaart, die in 1950 vervangen werd door duikers onder de weg. We komen langs de boerderij van De Oude uit het begin van ons verhaal en dan weer over de nu nog bestaande Dijkweg langs de woning van C. Remmers. W. D. Berrevoets, Serooskerke *Sek is een soort gras (zegge). Opmerkingen: De luchtfoto's in het vorige nummer zijn beschikbaar gesteld door het Waterschap. De (noord)pijl op de foto van blz. 201 moet een kwart slag rechtsom gedraaid worden. De foto's bij dit slot-artikel zijn afkomstig uit de boekjes „Serooskerke in oude ansichten" de delen 1 en 2 door Bram Coomans Europese Bibliotheek- Zaltbommel, uitgegeven in samenwerking met „De Zeeuwsche Boekhandel"- Zierikzee). 231

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 21