Augustus 3. De bezwaren tegen het bestemmingsplan met het tracé van de Dammenweg door de polder evenwijdig aan de Kraayensteinweg bij Burgh door de Kroon gegrond bevonden. 9. Het bos rondom Mon Plaisir te Schuddebeurs (5'A ha) wordt weer ingericht zoals het in de dertiger jaren was. 24. Officiële opening herinrichting Havenplein - Oude Haven te Zierikzee bij een op het Kraanplein geplaatste v.m. brulboei. 31. Begin eerste fase restauratie molen De Lelie bij Eikerzee. September 1. In werking treding nieuwe subsidieregeling in Zierikzee voor restauratie van monumenten als bijv. stoepen. 8. Open Monumentendag met voor het eerst ook deelname door Bruinisse. 26. Besluit aandeelhouders tot fusie PZEM/WMZ tot Delta nutsbedrijven. In Zierikzee komt het Districtskantoor-Noord DNB. 28. Officiële openstelling verbrede Kadeweg bij Zierikzee voor betere bereikbaarheid van ziekenhuis en verpleeghuis door bus. 28. Raad van State stelt gemeente en provincie in het ongelijk betreffende tracé Randweg bij Renesse. Ook Stad en Lande had daar bezwaar tegen ingediend. 29. Officiële opening gerestaureerde Vismarkt te Zierikzee, ten behoeve van culturele aktiviteiten. November 17. De ZZ5 gaat als eerste schip van de nieuwe helling van de Bruse scheepswerf. 19. Gemeente Westerschouwen laat onderzoek doen naar niet-agrarische bestemming boerderij Molenberg te Burgh. 26. Gemeente Zierikzee steunt de stichting Museumhaven Zierikzee voor historische schepen in de Oude Haven. 27. Gemeente Westerschouwen besluit het aantal eenheden op mini-campings te vergroten van 10 tot 15 stuks. December 1. Opening nieuwe brandweer- annex ambulance garagecomplex (2000 m2) te Haamstede. 7. Aanbouw ziekenhuis Zierikzee met nieuwe operatieafdeling c.a. (kosten rond 6 milj.) wind- en waterdicht. 15. Officiële herdenking 25 jaar Zeelandbrug (nog steeds niet tolvrij) aan boord van m.s. „Stad Zierikzee". 17. Afsluiting eerste fase reconstructie Scharendijke met planten eik door G.S.lid mw. Maris. Besluit tot tweede fase. 24. Aanwijzing grootste deel Oosterschelde als beschermd natuurgebied, met o.a. recreatieve zonering. Oktober 22. Begonnen met restauratie van de kerktoren anno 1867 te Zonnemaire. 24. Begin restauratie molen De Korenbloem te Zonnemaire. 31. Gemeente Duiveland besluit tot haalbaarheidsonderzoek zgn. Eco-park van 17 ha in het krekengebied bij Ouwerkerk. 235

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 25