Redactiecommissie Mededelingenblad: mevr. Eggink-du Burck en heren Van der Lelie, Sinck, Van Sloten (eindred.) en Verduijn den Boer. Adres: Touwbaan 10, 4301 JV Zierikzee, telefoon 01110 - 12421 INHOUD blz. Neem nou Zierikzee 225 Verslag ledenvergadering 227 16 november 1990 Het buitengedijkte land 228 bij de Schelphoek in 1953 Jaarverslag 1990 232 1990 in het kort 234 Het boomzagen 236 Naarden, excursie 244 Jaarverslag commissie 247 Jaarboek (e.a.) Nieuwe leden 248 Omslag: Houtloods aan de Vissersdijk te Zierikzee, daterend uit de vorige eeuw, opgenomen in het MIP Noord-Zeeland, het Inventarisatie Project voor Monumenten uit de periode 1850-1945. Dit MIP kwam in 1990 gereed, maar sindsdien is het er stil rond gebleven. Foto: Johan D. C. Berrevoets (foto ±1980)

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 2