Naarden, excursie Naar Naarden ga je in de eerste plaats om de vestingwerken te zien. Het Kunstreisboek voor Nederland schrijft dat die „door hun volledigheid vrijwel enig in den lande zijn en bovendien van grote schoonheid". En inderdaad, op een kleuren-luchtfoto kun je de vesting voor een met smaragd ingelegd juweel houden! Bij nader inzien is Naarden natuurlijk de kleine stad die in het hart van een ingewikkelde geometrische figuur ligt. Deze wordt gevormd door een ingenieus stelsel van omwallingen, grachten, bastions en ravelijnen in de vorm van een ster. Een staaltje van de 17de eeuwse militaire architectuur. De ontwikkeling van eenvoudig ommuurde middeleeuwse stad tot de huidige status van kuituurmonument beslaat zes eeuwen. Je kunt je afvragen: waarom een vesting op die plaats? Dat was in eerste instantie het gevolg van de ligging van de stad tussen het Graafschap Holland en het Sticht (het gebied van de bisschop van Utrecht) in de Middeleeuwen. De Hollandse graaf wenste een sterke stad in dat grensgebied. Het Naarden dat wij kennen was niet het eerste van die naam. Er is een ouder Naarden geweest, noordelijker gelegen aan de Zuiderzee, een vissersdorp dat later stadsrechten kreeg. Het werd in 1350 in het begin van de Hoekse en Kabeljauwse twisten door eerst genoemden verwoest. Er is, mede door kustafslag, eigenlijk niets van over gebleven. De graaf wenste herbouw, maar niet op de zelfde plaats. Die was aan de Zuiderzee door afslag te kwetsbaar. Men verkoos een plek die twee km westelijker lag op een uitloper van de Gooise heuvelrug, hoger en droger dus. Ook strategisch interessanter vanwege de ligging tussen de Zuiderzee en het Naardermeer, dat toen groter was dan nu. De herbouw begon spoedig. De stad werd volgens een eenvoudig plan gebouwd. De lengte was ongeveer tweemaal zo groot als 244

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 34