Jaarverslag van de redactiecommissie Jaarboek over 1990 Samenstelling In de commissie hadden zitting de heren W. P. de Vrieze (voorzitter), F. Beekman, drs. J. A. Brandenbarg (vice-voorzitter), J. van Loo, A. L. Patmos (penningmeester) en H. Uil (secretaris). De eindredaktie was in handen van de heer F. Beekman. De heer Patmos besloot zijn lidmaatschap van de commissie neer te leggen. Wij zijn hem zeer dankbaar voor de nauwgezette wijze waarop hij de funktie van penningmeester vervulde en de verkoop van de jaarboeken begeleidde. De heer Patmos hoopt overigens zijn werkzaamheden aan de indicering van de Kroniek voort te zetten. Het verheugde de commissie zeer als nieuwe penningmeester de heer A. Smallegange te Zierikzee welkom te kunnen heten. De adviseur van de commissie, de heer drs. J. P. J. Lokker, trad wegens drukke werkzaamheden terug. Wij zijn hem erkentelijk voor zijn inbreng in het werk van de commissie. In de titel van onze vice-voorzitter kwam een wijziging. Sinds 8 oktober 1990 mag hij zich doctor noemen. Bij de gelegenheid van zijn promotie boden wij hem overdrukken aan van zijn artikelen in de Kroniek van het land van de zeemeermin, gevat in een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte band met speciale opdruk. Vergaderingen De commissie kwam bijeen op 31 januari, 25 april, 20 juni, 6 september en 21 november 1990. Werkzaamheden Het bijzondere themanummer, gewijd aan Schouwen-Duiveland in de afgelopen vijftig jaar, vroeg veel van de inzet van de commissieleden in 1989. Bemoedigend waren de vele positieve reakties, die ons bereikten. Door het bijzondere nummer werd de normale reeks onderbroken waardoor de Kroniek-1990 reeds in een vroeg stadium was „volgeboekt" en aspirant-auteurs verwezen moesten worden naar 1991. In de Kroniek van het land van de zeemeermin - 1990 werden de volgende artikelen opgenomen: R. M. van Heeringen, Een mestkuil uit 1300 aan de Pieterseliestraat te Zierikzee. drs. Karin de Rijke, Melis Stoke, een onbekende? De slag om Zierikzee in 1304 in de Rijmkroniek van Holland, drs. J. G. Smit, De klerk Melis Stoke en Zierikzee in 1304. Een nieuwe archiefvondst. M. E. Jansen-Glas en W. P. Martens, Klooster Bethlehem op Schouwen. Van agrarische nonnengemeenschap in de Middeleeuwen tot modern landbouwbedrijf. drs. J. L. Braber, De betekenis van geslachtswapens van vroedschapsleden van Zierikzee. dr. C. van der Graaf, De strijd te water in 1575 en 1576 op Schouwen-Duiveland. H. Uil, Het kerkelijk erf te Sirjansland. De komst van een eigen predikant in de 17de eeuw. drs. A. J. Meijer, „Betoont uw liefde aen dese arme weeskinderen". Het Burgerweeshuis te Zierikzee en de verzorging van de wezen, c. 1600-1795. Frans Beekman, De oude kajak van Zierikzee. Een herinnering aan de walvisvaart op Groenland. Een Zierikzeese jeugdherinnering uit de oorlog 1940-1945 van „Arjoan" (ingeleid door dr. A. de Vin). Hiermee kwam het aantal artikelen in één Kroniek op het recordaantal van 10. Op de omslag werd een tekening opgenomen van 247

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 37