het dorp Scharendijke, vervaardigd door Hetty de Wette uit Westenschouwen. Evenals in 1989 werden enkele artikelen per discette aangeleverd bij de drukkerij. Voor het eerst kregen alle auteurs ook de allerlaatste proef van hun artikel nog ter inzage. Ook de Kroniek-1990 werd weer gedrukt bij De Vries Drukwerk te Zierikzee. De nieuwe jaargang werd gepresenteerd tijdens de ledenvergadering op 16 november in de Concertzaal te Zierikzee. Door de eindredakteur, de heer F. Beekman, werden de eerste exemplaren aangeboden aan de heer W. den Boer, burgemeester van Middenschouwen, en aan mevrouw Hetty de Wette. De burgemeester ontving ook de originele tekening van mevr. De Wette, die bestemd is om te worden opgehangen in het gemeentehuis te Scharendijke. Met het oog op de zwakke financiële positie moest besloten worden de verkoopprijzen iets te verhogen. Deze zijn thans als volgt 25,voor leden (was 22,50) en 28,voor niet-leden (was 24,75). Ook de prijzen voor de boekhandelaren werden aangepast. In verband met de financiële situatie werd de subsidie voor de Kroniek (voor het eerst) verhoogd van 1000,tot 1500,met ingang van 1991. De oplaag werd teruggebracht van 600 tot 550 exemplaren. De nieuwe penningmeester automatiseerde de financiële administratie. De Slavenkas te Zierikzee was bereid de produktiekosten van het artikel van de heer F. Beekman voor haar rekening te nemen. Ten aanzien van publikaties waarin facetten van het Zierikzeese maritieme verleden aan bod komen is een regeling van kracht met dit oude fonds. Wij zijn Commissarissen van de Slavenkas dank verschuldigd voor hun steun. Het artikel van drs. R. M. van Heeringen wordt in een speciale uitvoering opgenomen in de serie overdrukken van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek De verkoop van de nieuwe Kroniek verliep zeer bevredigend. Opnieuw werd een belangrijk deel van de oplaag verkocht via de boekhandel op Schouwen-Duiveland. Hun medewerking stellen wij zeer op prijs. De jaargangen 1976, 1978 en 1985 zijn thans uitverkocht. Een klein deel van de uitverkochte jaargangen houden wij in voorraad voor verkoop aan wetenschappelijke instellingen. Zierikzee, februari 1991. dr. J. A. Brandenbarg, voorzitter H. Uil, secretaris De grote „mosselkookpot" na restauratie. Foto Marijke Folkertsma. (III. Kroniek 1990). 248

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 38