Jaarverslag commissie Veldnamen De commissie Veldnamen heeft in 1990 haar werk voltooid met de presentatie van het veldnamenboek deel IV, Oostelijk- en Midden-Schouwen, op 16 november. Dit boekje, waarin genoteerd de veldnamen uit de omgeving van Brouwershaven, Duivendijke, Eikerzee, Scharendijke, Moriaanshoofd, Kerkwerve en Zierikzee, was het laatste in een serie waarin alle nog te achterhalen „oude veldnamen" van Schouwen-Duiveland zijn vastgelegd. Behalve oude veldnamen zijn in deze boekjes tevens alle namen van boerderijen, wegen en watergangen en bijzondere gebouwen, buiten de bebouwde kommen, genoemd of kort beschreven. De boekjes zijn verlucht met tal van interessante oude foto's van voornamelijk het platteland. Bovendien is in alle vier boekjes een uitgebreid artikel afgedrukt, betrekking hebbend op de vorming van het landschap op Schouwen-Duiveland. De titels van die artikelen zijn: „De polders tussen Schouwen en Duiveland", door H. Uil, in deel I, Dreischor, Zonnemaire en de Gouwepolders; „Ontstaan en ontwikkeling van de Duivelandse polders", door M. K. Romeijn, in deel II, Duiveland; „Geschiedenis van de Schouwse duinen", door Frans Beekman, in deel III, Westelijk Schouwen; „Perceelsvormen op Schouwen vóór 1953", door dr. S. F. Kuipers, in deel IV, Oostelijk- en Midden-Schouwen. Grachtweg bij Nobelpoort Zierikzee in 1954. Thans is er de rotonde. (Foto uit verzameling P. J. Boot; in deel IV). 249

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 39