Jaarverslag van de Commissie Kleine Monumenten over 1990 De Commissie bestond in 1990 uit: drs. P. F. Vleugel (voorzitter), ir. J. L. van Sloten (secretaris), dames L. E. de Jonge-van 't Hoff en A. E. Korsten, hr. en mevr. C. A. Overbeeke en M. Overbeeke-Sacré, hr. en mevr. J. Verduijn den Boer en H. C. Verduijn den Boer-Gorzeman, M. K. Romeijn en drs. M. K. Buth. We gingen het afgelopen jaar verder met het fotograferen en beschrijven van kleine monumenten van vóór 1953 op Schouwen- Duiveland. Niet alleen bovenstaande activiteiten zijn belangrijk, het vastgelegde moet ook terug te vinden zijn in de albums, voor toekomstig naslagwerk. Er moet ook een goede negatievenregistratie komen. Daarvoor ontwierpen we zelf een systeem. Op het beschrijvingsblad komt een verwijzing. Alle negatieven komen in een apart album. Verder kwam de inventarisatie-lijst met alle kleine monumenten van Zierikzee klaar. Deze werd aan de gemeente Zierikzee toegestuurd. De gemeente onderkende het belang van die kleine, versierende of verklarende details in de stad. De raad kreeg het voorstel voortaan jaarlijks 20.000,- subsidie beschikbaar te stellen voor restauratie van bepaalde kleine monumenten in een groot deel van de binnenstad. De gemeenteraad ging hiermee accoord, omdat dit in het belang van het historisch aanzien van Zierikzee werd geacht. De Boerderijen Stichting Zeeland is bezig met inventarisatie van alle oude boerderijen in Zeeland. Ook op Schouwen-Duiveland is een werkgroep aktief. Op hun uitgebreide inventarisatieformulieren worden ook de eventuele kleine monumenten vermeld. De heer P. J. van Langeraad uit Schuddebeurs was bereid ons een avond wijzer te komen maken over kleine monumenten bij boerderijen in de gehele gemeente Brouwershaven. Hij heeft die alle geïnventariseerd. Dat bespaart ons veel werk. Naast de Commissie Kleine Monumenten hield nog een commissie zich bezig met details van huizen. Dat was de Commissie Huisnamen. In 1975 was deze ingesteld. Zij had een lijst gemaakt met alle huisnamen in Zierikzee. In het monumenten jaar 1975 waren die historische namen door onze vereniging aangebracht op de deurlijsten, op aanwijzing van de toenmalige Commissie. In ons jubileumjaar 1989 bleken er vele van die namen verdwenen te zijn. De Vereniging zorgde er dat jaar voor dat het huis „Roome" zijn naam weer terug kreeg. Veel meer gebeurde er helaas niet. In 1990 werd onze Commissie verzocht de Commissie Huisnamen te adopteren. Het bestuur van de Vereniging bevestigde dit. Met behulp van de lijst uit 1975 werd geïnventariseerd welke huisnamen er verdwenen waren. We maakten foto's van die panden en van de huisnamen die er nog wel waren. Waardoor verdwijnt zo'n naam nu? Misschien door onwetenheid. Een logischer verklaring is echter te vinden in 251

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 41