Jaarverslag 1990 Stichting Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland Het museum was geopend van 1 juni tot en met 31 augustus 1990. Voor groepen buiten het seizoen en op afspraak is het museum ook altijd bereid zijn deuren te openen. Wat betreft het bezoekers-aantal in dit jaar, is een kleine stijging te vermelden ten opzichte van het vorige jaar. Dit jaar bezochten 2003 personen het museum, terwijl het jaar daarvoor slechts 1815 betalende bezoekers konden worden geregistreerd. Het museum heeft een moeilijk jaar achter de rug. Een vaste kracht om de bezoekers rond te leiden, werd door het bestuur niet gevonden. Deze functie is voornamelijk verricht door onze voorzitter dhr. Braber met medewerking van een paar dames, die zich op vaste middagen beschikbaar stelden. Dank dan ook aan de dames De Raaf, Vis en Van Hattum. Naar buiten toe stond het museum dit jaar zeer in de belangstelling. Na een interview van de PZC met één van onze bestuursleden dhr. de Vries en een misleidende kop in deze krant, alsof het museum ging verhuizen, kwam het dorp Dreischor in rep en roer. Eén van de bewoners liet op eigen kosten papieren drukken waarop stond „Het museum blijft in Dreischor". Deze pamfletten werden huis aan huis verspreid, met het verzoek deze voor een raam te hangen, wat ook door vele bewoners werd gedaan. Ook aan het gemeentebestuur is dit niet ongemerkt voorbij gegaan, met als resultaat dat er een gesprek is gevoerd tussen b en w en een afvaardiging van het museum-bestuur. We hopen dat deze bespreking het volgend jaar enig resultaat zal opleveren. Donderdag 19 april kwam het bestuur met een aantal commissieleden bijeen voor de jaarvergadering in het dorpshuis van Serooskerke. Deze vergadering werd te Serooskerke belegd opdat men vooraf enige gebouwen te Burghsluis kon gaan bekijken als eventuele andere lokatie voor het museum. Zaterdag 11 augustus was er weer de jaarlijkse „Vlasdag" te Dreischor. Ook dit jaar was er een groot aantal bezoekers, zowel binnen als buiten het museum. Aangekocht zijn dit jaar o.a. een schilderij met betrekking tot de landbouw en een weefgebouw. Enige ruimte zal hiervoor in het museum worden gezocht. Uit de nalatenschap van wijlen dhr. De Roo te Zonnemaire, van beroep wagenmaker, kreeg het museum enige werktuigen en mallen, betrekking hebbend op zijn beroep. Daarvoor hartelijk dank. Het bestuur hoopt dat ook het komend seizoen vele belangstellenden ons museum zullen bezoeken. Dreischor, februari 1991 W. Slager-Steenland

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 43