Nieuwe boeken Zeeuwse molens Een door W. Staal goed geschreven boek met foto's en gegevens van alle 75 molens in Zeeland en met tientallen aanverwante illustraties. Het bevat veel informatie over de ontwikkeling en de betekenis ervan voor de gemeenschap in het verleden. Het hoofdstuk Molens in zicht beschrijft kort de diverse typen, compleet met de vroegere door paarden aangedreven rosmolens en de getij molens. Het belang voor de economie wordt in het volgende hoofdstuk behandeld. In een zgn. Molen-ABC worden tenslotte diverse bijzonderheden beschreven, als molenbaard (Oosterland!) en molen(aars)namen, -rompen en -modellen. Door de opkomst van stoom en motoren in het eind van de vorige eeuw werden de molens overbodig. Voor allen die iets meer over onze molens willen weten zal het een waardevol boek zijn. Het kost met z'n 80 bladzijden en fraai omslag slechts 17,50. Windmolens op Schouwen-Duiveland Van geheel andere aard is dit fotoboek van Pieter Honhoff. Meest foto's van mensen, in allerlei situaties, niet geposeerd. Ze zijn op vaak geestige wijze op de naast elkaar liggende bladzijden gecombineerd. Soms zijn ze eikaars tegenstelling, soms vullen ze elkaar aan, soms zijn ze parallel. De fotograaf heeft er steeds een bedoeling mee, getuige bijv. de omslag. Zijn scherpe oog verrast ons op elke pagina weer. Molens zal men er niet in vinden. De foto's, alle in zwart-wit, zijn op een paar na op Schouwen-Duiveland gemaakt. Een heel aardig boek waar je niet direct op uitgekeken raakt 15, Brochure Ziedende Zee Jacques Cats geeft hierin een suggestief beeld van de fatale nacht van 31 januari 1953. De brochures bevat uiteraard een groot aantal foto's, waaronder een fraaie van het ondergelopen Kerkwerve. Maar er zijn er meer. Elke bladzijde bevat ook teksten, die in volgorde de gebeurtenissen beschrijven. Er worden vaak mensen in aan het woord gelaten of geciteerd. Roerende verhalen soms. Behalve de watersnood zelf worden ook de veranderingen sindsdien aangestipt. De ramp is immers als een mijlpaal in de geschiedenis van Zeeland te beschouwen en in die van Schouwen-Duiveland, als het zwaarst getroffen, niet in het minst. Verzuimd wordt niet er op te wijzen dat een verraderlijke stormvloed altijd op de loer ligt. Een goed uitgevoerde documentatie op A4 formaat van 60 pagina's, voor nog geen tientje. De Kroniek van het land van de zeemeermin Goede wijn behoeft geen krans. Voor de vijftiende maal verscheen deze kroniek. Wederom met een keur van artikelen van gerenommeerde auteurs over achtereenvolgens voorwerpen uit een mestput van 1300, de zeeslag op de Gouwe in 1304 en de rijmkroniek van Melis Stoke, het voormalige klooster Bethlehem bij Scharendijke, de geslachtswapens van Zierikzeese vroedschapsleden, de strijd te water in 1575/76 op Schouwen-Duiveland, de komst van een eigen predikant in de 17e eeuw in Sirjansland, het burgerweeshuis in Zierikzee, de oude kajak in het Maritiem Museum en een jeugdherinnering uit de oorlog 1940/45 in dialect. Tien interessante artikelen met veel foto's, kaarten en tekeningen, 126 blz. Ledenprijs 25,-. Verkrijgbaar bij dhr. A. Smallegange, Julianastraat 60, Zierikzee. 254

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 44