Portret A. J. 's Graeuwen Het onbekende Schouwen-Duiveland Eind januari is in de Vierschaar van het stadhuis van Zierikzee een door de gemeente aangekocht schilderij komen te hangen van de Zierikzeese dokter Abraham Jacob 's Graeuwen, die in 1772 aldaar als poorter werd toegelaten. Hij was in Harderwijk doctor in de geneeskunde geworden. In 1787 verwierf hij een gouden ere-pennin'g voor een publikatie over geelzucht. Het protret van hem is na de aankoop geheel gerestaureerd. De waarde van het schilderij is vooral van historische aard. 's Graeuwen wordt afgebeeld als een voornaam persoon. Dat was hij ongetwijfeld in die tijd. Hij had een groot aantal neven funkties, waaronder schepen en burgemeester, heemraad en landrechter van Schouwen, regent van het Oudemannenhuis en kraanmeester. Dat alles in een roerige tijd van politieke spanningen en vernielingen (1786/'88). Hij stierf in 1796. In een oud schoolatlasje uit 1886 vond ik een getekend oefenkaartje van Zeeland van de hand van ene H. C. F. Oelmeijer uit Alkmaar. Men oefende zich vroeger in het uit het hoofd tekenen van provinciekaartjes. De onbekendheid met Schouwen-Duiveland komt tot uiting in de fouten die op dit eiland staan. Op het kaartje staat Haamstede als Scherpenisse, Burgh als Serooskerke en Kerkwerve als Ouwerkerk vermeld! F. Beekman 't-;'. fTvA»- 255

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 45