een hoger stukje land, wat met een windmolentje bemalen werd, was nog een kleine buurtschap. Boven op de dijk stond het huis van de dijkbaas, met een ander woord de waterbouwkundig opzichter. De laatste dijkbaas die er woonde was H. Heijt, hij is nog secretaris geweest van de Kerkvoogdij van Serooskerke. Nadien woonde de wed. Klaasse er, tot de woning afgebroken werd in de dertiger jaren. In de hoek van de dijk geheel in de luwte woonde P. Berrevoets, die visser en eierenraper was in de Heertjesinlaag; later zijn weduwe met haar dochter, tot de ramp. Zij zijn tijdig naar Flauwers vertrokken met de rampnacht. Ook was er het huis van de kantonnier C. Berrevoets, maar dit huis was niet meer bewoond voor de ramp. Er was ook nog de boerderij van Van Damme. Zijn weduwe woonde er nog jaren alleen, maar was reeds overleden met de ramp. We gaan weer terug naar de Schelphoek over de verharde inlaagdijk en nemen nu de weg over de haven. Eerst zien we aan de linkerzijde de overdekte berging van de modderbak, welke gebruikt werd om de haven uit te baggeren met mankracht. Verderop tegen de zeedijk stond behalve het reeds genoemde kolenpakhuis van P. Landegent (die reeds in 1925 naar Haamstede verhuisde) een groot pakhuis van de beurtschippers gebr. Landegent, die iedere vrijdag met het beurtschip op Rotterdam in de haven van de Schelphoek kwamen. Ook stond er het weeghuisje waar alle aangevoerde produkten gewogen werden door de havenmeester en weger. Behalve het weeghuisje is alles afgebroken in 1942. Bij de wederopbouw na de oorlog werd er weer een nieuw pakhuis gebouwd. Verder over ze zeedijk in de richting Plompetoren zien we in de beschoeiing aan de zeezijde de uitlaat van het gemaal, dat Aanzet van de huidige ringdijk om het Schelphoekgat (op de achtergrond) op de voorgrond van Goemans begon de wandeling. Rechts in het midden woning van Remmers en daarachter de verdwenen boerderij van De Oude. 1951 in gebruik gestelde gemaal. in 1953. Bij de boerderij de nog juist behouden Aan de dijk het eind 229

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 7