Van der Kloot Ulinkeruleugel Stoom-Bierbottelarij en Mineraalwaterfabriek „Leviticus" Adres: OUDE HAVEN ZIERIKZEE Telephoon 166. tTt Hoofd-Agentschap der Bierbrouwerijen „DE AMSTEL" en „DE GEKROONDE VALK" te AMSTERDAM. „vreugdevolle" gebeuren met een muzikale omlijsting. Een met vlaggen versierd schip, geladen met kolen, lag in de Oude Haven voor het pakhuis afgemeerd om gelost te worden. „Het welbekende pakhuis „Leviticus" zelf was eveneens met vlaggen getooid. De eerste zak met kolen - omkranst met bloemen - werd plechtstatig naar binnen gedragen, voorafgegaan door De Kater. Het korps straatmuzikanten liet zich niet onbetuigd en blies uit alle macht. Zoals in die dagen gebruikelijk was bij plechtige gebeurtenissen, was De Kater deftig in het zwart gekleed en voorzien van een hoge hoed. Het hele spektakel bleef niet onopgemerkt en een talrijk publiek was hierbij aanwezig. Het ontbrak De Kater niet aan sympathiebetuigingen, want vrienden en bekenden kwamen hem in „Leviticus" gelukwensen... „en menigeen verklaarde, dat dit nu nog het mooiste was geweest van wat de heele afgeloopen kermis had opgeleverd" (aldus De Vos). In 1882 onderging het gebouw een verbouwing, terwijl De Kater tot 1899 bezitter en gebruiker daarvan bleef. De periode van 1899 tot 1913 leverde enige wisseling in de eigendom en het gebruik op. In laatstgenoemd jaar benutte de bezitter het perceel hoofdzakelijk als bergplaats voor bloembollen. Op 15 oktober 1913 werd het gebouw in het openbaar verkocht aan de firma van der Kloot Vlinkervleugel. De hierbij afgedrukte afbeelding getuige hier nog van. In latere perioden trad enige wisseling in de naam van de firma op, waarbij de naam Vlinkervleugel lang gehandhaafd 265

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 11