De schrijver-dichter H. C. Wilson In het voorwoord van het eind 1989 verschenen boek „Ver'aelen van Schouwen- Duveland" wijst dr. J. B. Berns op de wenselijkheid ook reeds lang vergeten dialectschrijvers weer voor het voetlicht te halen. In dat verband wijst hij onder meer op H. C. Wilson. Voor hem willen wij aandacht vragen. Levensloop Hendrik Cornelis Wilson werd op 2 april 1866 in Zierikzee geboren als de tweede zoon van Johannes Wilson en Sara Doeleman. De familie Wilson stamt uit Engeland en van circa 1750 tot 1918 woonden er leden in Zierizkee. Johannes Wilson was kleermaker en het was de bedoeling dat Hendrik dit vak zou leren. Zijn dienstplicht vervulde hij in Middelburg. Hendrik had avontuursbloed in zich. Hij wilde graag meer zien dan alleen Zierikzee. In 1889 vertrok hij naar Rotterdam en later naar Amsterdam. Hij bekwaamde zich in het kleermakersvak. Hij kreeg lust om naar het stamland van zijn familie te gaan. Zonder het Engels machtig te zijn vertrok hij naar Londen. Snel leerde hij de taal en wist zich gemakkelijk te redden. Drie jaar later vertrok hij naar Parijs om zich daar in het modecentrum in te werken. Hij bleef er zeven jaar en leerde uiteraard de Franse taal. Hij vond er ook zijn vrouw. Op 2 maart 1895 trouwde hij met de Frangaise Marie Albertine Borie. Uit dit huwelijk werden twee zoons geboren, die Jean en Henri werden genoemd. In het begin van de 20ste eeuw vestigde het gezin zich in Den Haag. Na het overlijden van zijn echtgenote hertrouwde hij op 25 september 1918 met de uit Zeeland afkomstige M. C. C. Adema. Ook uit dit huwelijk werden twee zoons geboren: René Raymond en Albert Anthony. Hendrik was behalve een begaafd en zeer gerenommeerd kleermaker ook een verdienstelijk dichter en schrijver. Reeds op jonge leeftijd hield hij er zich mee bezig. Zijn broers en zusters noemden hem spottend: een dromer. Ook zijn tweede echtgenote had een artistieke en creatieve aanleg. Zij trad vaak op voor Zeeuwse verenigingen met voordrachten over Zeeland en schetsjes in het Zeeuws. Voor een deel betrof het werk, geschreven door haar echtgenoot. Ook voor de radio trad zij op. Schrijven en dichten Op oudere leeftijd vond H. C. Wilson tijd en zin om zijn jeugdliefde weer te beoefenen. Vaak waren zijn twee jongste kinderen het onderwerp van zijn poëzie. Maar daarnaast dacht hij vaak terug aan zijn kinderjaren in Zierikzee. Hij bezocht H. C. Wilson (1866-1942). (Collectie R. E. Wilson, Leiden). 272

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 18