Interieur van de Gasthuiskerk in de jaren twintig. (Collectie Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland, Zierikzee). werkte. Tot zijn 20ste jaar werkte Hendrik samen met zijn vader, die hem de eerste lessen gaf in het kleermakersvak. Vader moest veel teleurstellingen verwerken. Zijn tweede vrouw werd al na vier jaar weggenomen door de dood. Het was daarentegen voor hem een genoegen, dat hij mocht meemaken dat het zijn zoon, die hij financieel steunde, voorspoedig mocht gaan. Lang bleef de gezondheid en werklust van vader goed, maar geleidelijk werden ook deze minder. Tenslotte overleed hij. Zondagsmorgens ging vader naar de kerk. Hij had er zijn eigen plek, links van de preekstoel). O, over veel zal hij gemijmerd hebben, daar op die plaats, waar ik mijne ogen niet vanaf kan houden - en waarop Vader was gezeten bijna iedere zondagmorgen tot zijne taaie gezondheid ging wankelen, tot zijne benen hem moeilijk meer droegen, tot zijn gehoor faalde, om de woorden op te vangen van stichting, van troost en van verzoening. Als de dominee in zijn slotgebed in welgekozen woorden spreekt van het tijdelijke en vergankelijke - dat er Eén is, die ons lot bestemt - en in Zijne genade alles beschikt, die is en die blijft - die Eeuwig is en voor Wie duizend jaren zijn als één dag, dan stokt het mij in de keel en is het mij - als het ware - of mijn zie! zich opent om een spranke op te vangen van het Licht, dat blijft - het Licht der Eeuwigheid. En nu, twee dagen later, nu ik weer in eigen omgeving terug ben, is het mij een innig genoegen van deze zondagmorgen - in dit opstel - mijne indrukken weer te geven en te getuigen van mooie, 275

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 21