Nieuwe leden vertellen van heren en heiligen, van dammen en werven. De herverkaveling heeft onherstelbare verwoestingen aangebracht: Noordwelle en Serooskerke liggen erbij als Urk en Schokland in de Noordoostpolder! Drs. P. Don had Baarland gekozen om de vorm en bebouwing van zo'n dorp tegen het licht te houden. Hij deed dat aan de hand van oude foto's en prenten van Pronk en recent genomen dia's. Een duidelijke verarming van het dorpsbeeld moest de konklusie zijn. Zulke grote veranderingen spraken ook uit de film over het dorp Nisse (uit 1979). Herverkaveling en openlegging hadden economische en sociale gevolgen, al werd 't dorp een prachtige tuin bij de kasteelberg rijker. De heer P. A. Hartshoorn beschreef vervolgens de opgang en terugval van Baarsdorp, westelijk van Goes. Hier resten alleen nog de muur van het kerkhof en de kasteelberg. Kerk en kasteel zijn verdwenen. Baarsdorp heeft het duidelijk niet gered. Ir. R. M. Th. Adriaansens tenslotte, sprak over de problematiek van de kleine kernen. Klein is hier: minder dan 300 zielen. Individuele ontwikkeling lukt niet. We kunnen ze samen benaderen, op gemeentelijk nivo, of mogelijk op regionaal nivo. Wat we willen zijn levende en levendige dorpen in een mooi landschap! De eigen identiteit bewaren? Inventariseer al het waardevolle en wees voorzichtig met nieuwe elementen! Alle aspekten werden tot een boeiend geheel samengebracht door de dagvoorzitter drs. A. P. de Klerk. Hij ook bood de akteur Sacco van der Made het eerste exemplaar aan van het boek: Dorpen in Zeeland. De heer v. d. Made is getogen in Zuid- Beveland en hij bracht in 't Zeeuws de Zeeuwse mens, de dorpsbewoner en daarmee 't menselijk aspekt voor het voetlicht. Dat boek overigens wordt van harte aanbevolen! Een „must" voor de Zeeuw wonend in één van de 117 kernen waarvan er 98 minder dan 3000 inwoners tellen. In het onderstaande zijn vermeld degenen die zich sinds het drukken van het vorige nummer als lid hebben opgegeven: Fam. L. D. de Bakker, W. G. Bootlaan 24, 4328 LS Burgh-Haamstede Drs. J. Beijersbergen, Boogerdweg 12, 4321 SN Kerkwerve B.V. De Burght, Hogeweg 55, 4328 PB Burgh-Haamstede Dhr. M. D. Dijkman, Zuidstraat 10, 4328 AD Burgh-Haamstede Dhr. T. de Jonge, Mariaplaats 16, 2713 EC Zoetermeer Mevr. R. Korstanje, Poststraat 8, 4301 AC Zierikzee Hr. en mw. J. J. Rademaker, Julianastraat 6, 4328 AS Burgh-Haamstede Hr. en mw. Drs. P. Sevestre, Kromwal 31, 4318 EJ Brouwershaven. Helaas is sindsdien het overlijden vernomen van de leden mevr. N. M. Bruins Slot-Barber te Goes en de hrn. W. J. Dingemans te Haamstede, C. A. Geysen te Gent en J. C. Kouwer en H. H. Volkeri te Zierikzee. Bedankt hebben de leden mevr. A. Berrevoets-Tscherni te Zierikzee, mevr. K. Verseput-Huystee te Zonnemaire en de heren Ds. C. L. de Rooy te Terneuzen, J. van Damme te Haamstede, H. L. van Scheepen te Zonnemaire en Drs. J. H. de Wilde te Apeldoorn. 277

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 23