Bijdragen Huisnamen in Zierikzee Evenals in ons jubileumjaar 1989 hebben in 1990 en '91 diverse bedrijven op Schouwen- Duiveland een financiële bijdrage gegeven. Enkele bijzondere uitgaven hebben wij mede daardoor het licht kunnen laten zien: een speciale editie van het Jaarboek, een cassettebandje met liedjes in streektaal, een fotobrochure over kleine monumenten en een boekje met streektaalliteratuur. Uiteraard zijn de bedrijven die een bijdrage geven allen schriftelijk bedankt. Hun zijn ook de Mededelingenbladen toegezonden. Wij noemen hieronder allen die één of meerdere malen steun verleenden: Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. te Zierikzee; Automobielbedrijf ,,De Nobelpoort" B.V. te Zierikzee; Bouwbedrijf Boogert B.V. te Oosterland; Delta Elektronika B.V. te Zierikzee; C. Meijer B.V. te Oosterland; NEMAG B.V. te Zierikzee; Quist Supermarkt te Zierikzee; Rabobank „Oost-Duiveland" te Bruinisse; Rabobank „Zierikzee e.o." te Zierikzee; Saman Constructeurs en Installateurs te Zierikzee; Schildersbedrijf P. Schults B.V. te Zierikzee; Straatmakersbedrijf L. C. v. d. Cingel te Nieuwerkerk; Touringcarbedrijf C. H. van Oeveren te Zierikzee; Transportbedrijf Rademaker te Haamstede; Woningbouwvereniging „Beter Wonen" te Zierikzee. Kon. Zeelandia H. J. Doeleman B.V. verzorgde steeds de geautomatiseerde ledenadministratie c.a. De provincie Zeeland, het Anjerfonds Zeeland en alle zes gemeenten van Schouwen-Duiveland maakten door financiële steun de uitgave van de serie Oude Veldnamen van Schouwen-Duiveland in vier delen mogelijk. In 1989 had de Vereniging op zich genomen de oude huisnamen weer op de huizen aan te brengen. In 1975 was dit ook gebeurd in het kader van het monumentenjaar. Daartoe hadden de heren Lokker en Uil een uitgebreide lijst samengesteld. Deze huisnamen waren minstens 100 jaar oud en waren uit archiefstukken te vinden. Er zijn ruim 100 oude huisnamen bekend in Zierikzee. In de loop der jaren verdwenen echter vele van die historische huisnamen. Het bestuur van de Vereniging Stad en Lande betreurt dat ten zeerste. Het vijftigjarig jubileum was een mooie gelegenheid om ook die huisnamen terug op de panden aan te laten brengen. Op 8 september 1989 werd de eerste huisnaam weer aangebracht. Dat was de naam „Roome", Meelstraat 2. In 1975 was dat de laatste naam die aangebracht werd. Nu was het dus de eerste die terugkwam. In het vorige jaar kwam de Commissie Huisnamen bij de Commissie Kleine Monumenten (zie het jaarverslag in het vorige mededelingenblad). Met grote voortvarendheid werd deze zaak toen aangepakt. De lijst werd gecontroleerd, welke namen er verdwenen waren. Daarna werd er een enquête gehouden onder de eigenaren van panden met verdwenen huisnamen. Daartoe werden 61 enquêteformulieren verstuurd. Hiervan reageerden 14 eigenaren, dat ze graag een afschroefbaar bordje boven de deur wilden. De commissie begon verder met het fotografisch vastleggen van de namen en de panden waar ze op zaten of hadden gezeten. P. A. Boot, de voorzitter van de Planologische Commissie van onze vereniging, bood aan de bordjes te willen maken. Aannemersbedrijf de Firma Quant te Zierikzee, dat zijn sporen ruimschoots verdiend heeft met diverse restauraties van monumentenpanden, stelde gratis geschikt hout ter beschikking om de bordjes van te 278

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 24