maken. A. G. van der Zande, de schilder die in 1975 ook de namen had geschilderd, was bereid dit weer te doen. Hij is al jarenlang een meelevend lid van Stad en Lande. Op zaterdagmorgen 23 maart 1991 was het zover: de eerste bordjes konden worden aangebracht op de gevels. In het bijzijn van de pers, fotografen, de heren Quant en enkele leden van de Commissie Kleine Monumenten en Huisnamen en voorzitter De Kam werd op het prachtige hoekje van de Mol en de Schuithaven, bij bakkerij Verwijs het bordje aangebracht. Van der Zande en Padmos bepaalden eerst de beste plaats. Besloten werd uiteindelijk het bordje boven de deurlijst te bevestigen, want op de lijst zat een vlaggestokhouder. „De gulden balanse" een mooie naam op dat plekje, het lijkt wel of Verwijs de zaak in evenwicht moet houden op dat hoekje van Dam, Mol en Schuithaven. Precies tussen die hoge Dam en de veel lagere Schuithaven. Voorwaar, een gouden plaats voor elke winkel. Ik vermoed, dat de eerste eigenaar dit eeuwen terug ook zo gezien heeft toen hij zijn pand „De gulden balanse" noemde. In de afgelopen maand werden ook alle andere bordjes op de betreffende panden aangebracht door Van der Zande. Ondertussen werden alle andere eigenaars van panden met verdwenen huisnamen benaderd door de commissie. Gevraagd werd, of de eigenaars ermee instemden, dat die oude huisnaam weer terug aangebracht werd op kosten van Stad en Lande. De meesten reageerden zeer positief en wilden graag die naam terug op de deurlijst of gevel. Verschillende mensen waren blij verrast, dat hun huis een naam bleek te hebben. We hopen natuurlijk als commissie, dat de namen er nu wel opblijven. Daartoe kunnen de eigenaren het beste uitdrukkelijk opdracht geven aan de schilders als het huis een schilderbeurt krijgt. De Vereniging Stad en Lande heeft voortaan jaarlijks een bedrag van 500, op de begroting staan om dit mogelijk te Diverse huisnamenbordjes in het wagentje van schilder Van der Zande. maken. Een verzoek hiertoe diende de Commissie Kleine Monumenten en Huisnamen in en de ledenvergadering heeft dit goedgekeurd met de acceptatie van de begroting voor volgend jaar. In de komende maanden hopen we alle oude huisnamen weer aan te brengen. In een monumentenstad als Zierikzee vormen de huisnamen een typerend en karakteristiek herkenningsteken, wat niet mag ontbreken. Het werk van de commissie is hiermee nog niet afgerond. Alles moet goed geregistreerd worden. Tevens gaan we op zoek naar andere, oude huisnamen. Buiten Zierikzee ligt ook nog een groot gebied met huisnamen braak. In plaatsen als Dreischor, Noordgouwe en Brouwershaven zijn ook diverse huisnamen bewaard gebleven. Dat gaan we in de toekomst afwerken. Daar is veel archiefonderzoek voor nodig om een goede lijst op te stellen. Peter Vleugel, voorzitter Commissie Kleine Monumenten en Huisnamen. 279

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 25