Stad en Lande Vereniging van Schouwen-Duiveland Opgericht 1939 De vereniging heeft als doel het bevorderen en het behoud van de stedelijke en landelijke schoonheid in de meest uitgebreide zin op Schouwen-Duiveland, alsmede het bevorderen van de kennis van Schouwen-Duiveland en de bestudering van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die dit gebied bewonen en bewoond hebben (Artikel 3, lid 1 van de statuten, vastgelegd in een notariële akte, verleden te Zierikzee op 10 november 1978). Bestuur: H. Doeleman Hzn. (voorzitter) J. Kloosterziel (vice-voorzitter) A. Leijdekkers (secretaris/penningmeester) P. F. Vleugel (2e secretaris) Mevr. S. H. Eggink (2e penningmeester) Mevr. R. Korstanje Mevr. M. K. Overbeke-Sacré J. Beijersbergen J. A. Brandenbarg M. K. Romijn J. L. van Sloten Secretariaat: Visstraat 4 - 4301 CC Zierikzee telefoon 01110 - 14705 Kontributie 22,per jaar, huisgenootleden 3,p.j. Gironummer 390482 t.n.v. Penningm. Ver. Stad en Lande te Renesse.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 27