Redactiecommissie: S. Eggink-du Burck L. C. van der Lelie (voorzitter) H. E. S. Sinck J. L. van Sloten (secretaris en vice- voorzitter) J. G. Verduijn den Boer INHOUD blz. Van de redactie 257 In memoriam Waalko Dingemans 258 Boodschap van de nieuwe voorzitter 259 De bel van de zakkendragerskelder 259 Een honderd-jarige 260 Sprokkelingen uit de historie van Zierikzee (IV) 262 Schouwen-Duiveland in de Tweede Wereldoorlog 267 Èllef meië 1991 270 De schrijver-dichter H. C. Wilson 272 Nieuwe boeken 276 Nieuwe leden 277 Bijdragen 278 Huisnamen in Zierikzee 278 Omslag: De schrijver-dichter H. C. Wilson Collectie R. E. Wilson, Leiden. (Zie artikel op blz. 272)

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 2