In memoriam Waalko Dingemans De kunstschilder W. J. Dingemans was één van de oprichters van onze vereniging en lid van het eerste bestuur. Hij bleef tien jaar bestuurslid, tot 1949, en gaf acte de présence bij de viering van ons vijftigjarig jubileum in de Nieuwe kerk in Zierikzee in mei 1989 (rechts op de foto, met drie mede oprichters). Een brief van hem uit 1938 getuigt al van zijn belangstelling voor met name ook de bouwkundige schoonheid op ons eiland. Ook later op de ledenvergaderingen verzette hij zich tegen steeds verdergaande aantasting van het eigene van Schouwen-Duiveland. Als zodanig was hij een voorbeeld voor ons en kan de vereniging hem met dankbaarheid in herinnering houden. Hij overleed op 21 april 1991 en werd 78 jaar oud. 258

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 4