Boodschap van de nieuwe voorzitter De bel van de zakkendragerskelder In de zomer is ons eiland druk bevolkt. De schoonheid van Schouwen-Duiveland trekt vele mensen naar strand, zee en land. Steeds meer fietsers ontdekken de mooie dorpjes. De monumentenstad Zierikzee wordt door niemand overgeslagen. Voor ons, eilandbewoners, krijgen de seizoenen door het toerisme een extra accent. Af en toe komen er signalen dat het hier 's zomers te vol raakt. Te veel mensen, te veel recreatiewoningen, te veel lawaai, te veel vernieling. De Vereniging „Stad en Lande" heeft een signaalfunctie. Naast het uitdragen van de geschiedenis van Schouwen-Duiveland dient er aandacht te zijn voor alle ontwikkelingen die invloed hebben op de schoonheid van ons eiland. Niet iedere verandering is er een ten goede! In Mededelingenblad no. 69, blz. 209 stond een vermelding van het verblijf van deze bel onder de hoede van de dienst Gemeentewerken in afwachting van de aanwijzing van een plaats voor klokkestoel met bel in het Gravensteen. Op de hierbij geplaatste afbeelding van de bel, opgehangen in een keurig afgewerkte overkapping, is te zien dat een waardige plaats hiervoor is gevonden aan een muur in de tuin achter het Gravensteen. Bij een bezoek aan het Maritiem Museum in het Gravensteen loont het de moeite een blik in de tuin te werpen om met eigen ogen dit „kleine monument" te aanschouwen. Bij het luiden van de bel, wanneer dit met vaardige hand wordt uitgevoerd, hoort u: „Kom gauw"! H. E. S. Sinck Wanneer u in uw omgeving geconfronteerd wordt met een aantasting van de schoonheid van stad of land en u denkt dat met wat overleg iets te voorkomen c.q. te herstellen is, laat ons dat dan weten! Misschien kan het bestuur van „Stad en Lande" iets betekenen. Op de laatst gehouden ledenvergadering werden een aantal nieuwe bestuursleden gekozen. Een verjongd enthousiast bestuur wil nieuwe ideeën ontwikkelen én uitvoeren. Om het draagvlak wat te vergroten zijn nieuwe leden van harte welkom! Maak daarom ook uw vrienden lid van „Stad en Lande"! Nieuwe leden kunnen zich melden bij het secretariaat of één van de bestuursleden H. Doeleman H.zn voorzitter LUIDKLOK VAN HET ZAKKENDRA6ERSGILDE Deze klok hing aan de voorgevel van het zakkendragershuis aan de voormalige haven. Als er e>n schip in de haven was om te laden of te lossen, werd de klok geluid om de gildeleden bijeen te roepen. 259

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 5