1.8 Een honderd-jarige ■SinVEUillB Geschiedenis van de naamlijst van Hervormde predikanten die gestaan hebben te Nieuwerkerk in Duiveland. Ieder, die wel eens geweest is in de consistorie van de Hervormde kerk te Nieuwerkerk, heeft daar aan de muur een naamlijst zien hangen van de predikanten, die vanaf de Reformatie in de gemeente hebben gestaan. Zo'n naamlijst is als-het- ware het geraamte van enkele eeuwen plaatselijke kerkgeschiedenis. Maar zo'n lijst heeft zelf ook een geschiedenis. Aan de voorkant van de originele lijst staat te lezen: „Opgedragen aan den eerwaarden Kerkeraad ter gelegenheid van het driehonderd-jarig zelfstandig bestaan der Gemeente, gecombineerd geweest met Ouwerkerk tot 1591". En aan de achterkant (wat gewoonlijk niet te lezen was): „Aangetekend en opgedragen door M. v. d. Vlugt, oud-lid van den Kerkeraad, 15 juli 1891". De geschiedenis van de lijst begint dus in 1891. Maar wie was die M. van der Vlugt? Hij werd in 1844 geboren te Middelharnis, zijn vrouw kwam uit Bommenede (gemeente Zonnemaire). In 1888 werd v. d. Vlugt ingeschreven in het bevolkingsregister van Nieuwerkerk, woonachtig op het toenmalige huisnummer A 66. Dat moet het pand zijn waar het laatst de gebroeders Clarisse hun bakkerij hadden. In Nieuwerkerk was v. d. Vlugt bekend als broodbakker, buiten Nieuwerkerk als historicus. Hij deed bijvoorbeeld veldwerk voor de studie van Dr. J. C. de Man over de vluchtbergen in Zeeland. Die studie is gepubliceerd in het „Archief" van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, in 1897. Op bladzijde 40 van de overdruk YAM :|viRT;UAll]flmLËDtg sra /77i m *r- A' V U 1' Lh* l-L^gy er ET -M f -B- r- Jm\ 'jn* a u e w mu, jr CEO/E/VD frS&BENDE w WL" mwn» AomAAM Ó£aASTMAM#X.£t*0Arl "riï/J-rfi-... Sé/K £iyas OS iTwjjife» TtSSAf :P..'/t\r4gg j4yy Ot'£lAAV£6fi/£ll£ 1 ..iw/yZ/j? -.jmtAgAff .'...MOfMBurrj&S 6 jfasMtA* s'AMr/fttfM**- .(KTMuiurraaeukuca. Z jP&tav-S MaisscjWM/rtiT...... ]£*pèj<be xn-Awnur -Uteze/ J&ïr Samvax Se-ï .■«»•(#»- Mvtrjr ocr.yfj# Mg&4jf3j00:j*r4.AtgsM!fJvr<4/'s-fi£7*;A A'r/vryyyjeszze sfóg 's JfozeAfa/s *""o ISsa/TM .Kvr&rAjy 260

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 6