Sprokkelingen uit de historie van Zierikzee (IV) Bij wandelingen langs de Oude Haven, zowel aan de noord- als aan de zuidzijde, genieten de monumentale panden en pandjes de bijzondere aandacht van de daarin geïnteresseerden. Tussen al deze schakeringen van bouwstijlen verdient het perceel Oude Haven no. 4, genaamd „Leviticus" niet alleen door zijn naam, maar eveneens door zijn massaal karakter enige nadere beschouwing. Een beschouwing met een historisch tintje, geput uit de daarvoor in aanmerking komende literatuur. In „De Vroedschap van Zierikzee", door P. D. de Vos, wordt de volgende aantekening gevonden: „In het Poorterboek van Zierikzee leest men op het jaar 1476 de volgende inschrijving: „23 mey Cornelis Janszoon die styrman van Westinschouwen, dictus Neelle Jan, poorter ontfangen up die ordinancie van den haringhe. Borghe Jacob Pieter Bettesen die scoute." Hij was de stamvader van de familie De Huybert. Een van zijn zoons (Jan Corneliszoon de Huybert) stichtte, vermoedelijk in 1506, aan de zuidzijde van de Oude Haven het huis, Oude Haven no. 4, nu genaamd „Leviticus". In de „Nieuwe Cronyk van (Foto: J. G. Verduijn den Boer) Geheel onverwachts werden deze geschiedkundige vermeldingen bevestigd toen in 1882 het huis voor een groot deel verbouwd werd. „Op de onderzijde nl. van eene traptrede vond men toen het jaartal 1506 ingesneden en met looden cijfers gevuld. Het stuk met deze dagtekening, dat van zeer dik hout is, werd uitgezaagd en berust nu ten stadhuize van Zierikzee," aldus P. D. de Vos. Zeeland" beschrijft M. Smallegange die als „het Huis met een Torentje aan de Zuydzijde van de Haven omtrent de Kraen". Fragment van getekende stadsplattegrond van Zierikzee door Zacharias Roman, ca. 1660. Origineel in Bibl. v. R.U. Leiden. 262

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 8