Kroniek - 1991 van het 50-jarig jubileum enkele jaren geleden. Hij vond dat we op de goede weg waren, maar het leek hem zinvol ook de jeugd bij de vereniging te betrekken. Daarna kreeg dhr. Romeijn namens het bestuur het woord. Deze had als raadslid van de gemeente Duiveland vele jaren geleden de eerste kennismaking van De Kam met Stad en Lande meegemaakt, naar aanleiding van een brief van Stad en Lande, waarbij burgemeester De Kam opmerkte: „Wat is dat voor een vereniging, wij zullen zelf wel uitmaken wat we willen". Later waardeerde hij de activiteiten van Stad en Lande en werd dan ook bestuurslid. Toen De Kam 7 jaar geleden voorzitter werd, waren er slechts enkele commissies. Sindsdien is het ledenaantal flink gestegen en zijn er vele commissies bijgekomen. Romeijn roemde de leiding van De Kam om de soms kritische vergadering tot een goede besluitvorming te brengen, in goede harmonie. Ook was er soms zorg, zoals in de laatste maanden om geschikte bestuurskandidaten te vinden. De Vereniging die de scheidende voorzitter achterlaat is een bloeiende. Romeijn bedankte hem hartelijk voor het vele werk. Ook mevrouw De Kam werd niet vergeten. Zij kreeg een fraai bouquet. Daarna kreeg de scheidende voorzitter een hartelijk applaus. Deze dankte, waarna hij de rondvraag aan de orde stelde. Dhr. Van der Lelie had op de rekening gezien, dat er een vloedsteen verkocht was. Hij wilde er ook graag een hebben. Ze zijn destijds in Nieuwerkerk gemaakt. Verder leek het v. d. Lelie zinvol om eens tot onderzoek naar integratie van de diverse verwante organisaties over te gaan. Hij dacht aan de klederdrachten en het landbouwmuseum. De voorzitter ging hier nu niet op in, maar zegde wel toe, dat Van der Lelie er meer over zou horen. Daarna sloot hij het huishoudelijk gedeelte van de vergadering. De na de pauze volgende lezing is opgenomen op blz. 290. P. F. Vleugel, tweede secretaris Op 15 november 1991 verschijnt de nieuwe Kroniek van het land van de zeemeermin, uitgave van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland. Dit historisch jaarboek gaat aan haar 16de jaargang beginnen. Opnieuw worden interessante aspecten uit de boeiende geschiedenis van Schouwen-Duiveland behandeld. De variatie blijkt uit de inhoudsopgave: dr. D. A. Hooyer, Fossielen vissen voor de wetenschap. Veertig jaar Kor en Bot (1951- 1991) drs. J. G. Smit, Een Zierikzeese Kroniek (693-1473) Ton Brandenbarg, Het Zierikzeese drieluik met 'Het laatste oordeel'. De geschiedenis van een schilderij uit de late middeleeuwen dr. C. van der Graaf, De strijd te land in 1575 en 1576 op Schouwen-Duiveland L. E. M. Veltman-Hack, Ouwerkerk, schets van een eeuw middenstand (1890-1940-1990) drs. P. F. Vleugel, Vijftig jaar geschiedenis van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland Streektaalschrijvers aan het einde van de negentiende eeuw, bijeengebracht door Joop van Loo. Ook deze nieuwe Kroniek bevat weer veel illustraties. De prijs bedraagt 25,- voor leden en 28,- voor niet-leden. In de pauze van de ledenvergadering op 15 november is de nieuwe kroniek verkrijgbaar. Ook oude jaargangen, voor zover niet uitverkocht, zijn dan te koop. De leden, die verhinderd zijn, kunnen het boek ook telefonisch of schriftelijk bestellen bij de heer A. Smallegange, Julianastraat 60 te Zierikzee, tel.: 01110- 12925. Moet de Kroniek opgezonden worden, dan komt er 5,50 aan verzendkosten bij. Nadere informatie is te vinden in de bijgesloten folder. Niet-leden kunnen het jaarboek ook via de boekhandel verkrijgen. 297

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 27