Van de redactie Gelukwens Als „redactie-amateurs" willen we vanaf deze plaats onze „prof-redacteurs" van de Zierikzeesche Nieuwsbode geluk wensen met het 25.000ste nummer van hun krant van maandag 19 augustus 1991. Een felicitatie die op drie pijlers rust: de vorm waarin zij de krant uitbrengen - gelet op de ontwikkelingen in de tijd en de technische mogelijkheden van het moment; de inhoud waarmee zij de krant vullen - gelet op het feit dat het streek-nieuws (momenteel) het grootste deel van de krant uitmaakt; de redactie van het mededelingenblad van Stad en Lande slechts driemaal per jaar een blad moet vullen en weet hoeveel moeite en inspanning dit kost, terwijl onze „kollega's" (bijna) elke dag een krant uitbrengen. Nogmaals: proficiat. Ter overweging Bij het inventariseren van het werkgebied van onze vereniging met betrekking tot de boekjes in de serie: in oude ansichten" blijken Zonnemaire en Schuddebeurs te ontbreken. Bij navraag werd verteld dat het aanvankelijk ook de bedoeling was een uitgave aan deze plaatsen te wijden maar dat de daaraan verbonden kosten te hoog zijn in verband met de geschatte afname. Reden waarom van deze twee uitgaven is afgezien. Voor de vereniging „Stad en Lande" een unieke kans om een financiële aktie op touw te zetten om deze twee publikaties alsnog mogelijk te maken. Wellicht kunnen ook wegen gezocht worden tot het verkrijgen van een bescheiden bijdrage van de gemeente onder wiens verantwoordelijkheid deze twee plaatsen vallen. Een dergelijke bijdrage zou om budgettaire redenen zelfs gespreid kunnen worden over een periode van drie jaar. Interval Sinds het vorige mededelingenblad (juni 1991, no. 71) is het volgende te memoreren. Met het gereedkomen van het maalwerk is de restauratie van de kleine Brouwse molen Windlust wederom een belangrijke stap dichter bij de voltooiing. Op 11 juni 1991 werd in Wijk bij Duurstede het 750ste diploma vrijwillig molenaar uitgereikt. Het oude toren-uurwerk van de Zuidhavenpoort is door de gemeente Zierikzee geschonken aan het Utrechtse museum „Van Speelklok tot Pierement". In het kader van het 700-jarig bestaan van het Waterschap Schouwen wordt geld uitgetrokken voor het maken/samenstellen van een videofilm/informatie-materiaal over het Waterschap. De dragende spantbalken van het houten gewelf in de NH-Kerk te Dreischor zijn aangetast door de Bonte Knaagkever. In het kader van de restauratie van de molen de Korenbloem te Zonnemaire is de nieuwe kap geplaatst. Dreischor hield voor de 7e keer haar (historische) Vlasdag. Het startsein is gegeven voor de verwezenlijking van de cultuur-historische routes op Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland. Het Genootschap Kor en Bot bestaat 40 jaar. De Regionale Scholen-Gemeenschap Professor Zeeman krijgt van de PTT een uitvergrote Zeemanpostzegel van de Nobelprijswinnaar-serie 1991. Agenda De najaarsvergadering is vastgesteld op vrijdag 15 november 1991 in restaurant Mondragon te Zierikzee, aanvang 19.30 uur. De Provinciaal archeoloog van Zeeland drs. R. M. van Heeringen zal een lezing houden. Zie het inlegvel. Zie verder blz302 281

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 3