II*"->ƒ■ y&'~- Impressie van de verloren schoonheid van „Boerderij van de Bout" in de Polder Zonnemaire. Tegenstanders van te nauwgezet beleid op het gebied van de Ruimtelijke Ordening kan men zich er nogal eens over horen beklagen dat in Nederland iedere postzegel grond uitvoerig in kaart is gebracht en dat er in Nederland „niks mag". Dat in kaart brengen gebeurt doorgaans aan de hand van grondige inventarisaties. Zo inventariseert men planten, dieren, monumenten, enzovoorts. In die inventarisaties schuilt een gevaar. Wordt immers een inventarisatie niet zorgvuldig genoeg uitgevoerd, dan worden dingen over het hoofd gezien, en is de bovengenoemde postzegel vogelvrij. Dan „kan opeens alles en doet men maar raak". Bovenstaande gedachten kwamen in ons op naar aanleiding van wat we zouden willen noemen „de verloedering van Boerderij van de Bout". Ooit was de boerderij een echte herenboerderij met alles erop en eraan. Een kaart van rond 1915 geeft een aardige indruk van hoe de boerderij er toen moet hebben uitgezien. Overigens wijkt de kaart voor wat betreft de schaapskooi, de drinkput en het geriefbosje nauwelijks af van de situatie anno 1988. Aan de hand van bijgaande foto's willen we tonen hoe waardevol de boerderij ook in de eerste helft van de jaren tachtig nog was. Eén van ons bezocht uit ornithologische interesse de boerderij vanaf 1982 met regelmatige tussenpozen. Als broedvogels in en om de boerderij werden o.a. genoteerd: Bergeend, Ransuil, Patrijs, Zwarte Kraai, Grauwe Vliegenvanger, Grasmus en Huiszwaluw. Deze illegale bezoekjes aan de niet bewoonde boerderij werden legaal na een ontmoeting met één van de eigenaressen ter plaatse. Schrijvers van dit artikeltje besloten op foto's de waardevolle dingen van de boerderij vast te leggen. -4. V-, -■ - v - - -/•- -- 282

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 4