Verslag van de excursie naar Gorkum en Woudrichem Op 8 mei maakte onze vereniging de jaarlijkse excursie. Wij gingen eerst naar Gorkum. Na de ochtendkoffie kregen wij onder leiding van gid sen een stadswandeling aangeboden door deze "vestingstad aan het water". Het restaurant, waar wij koffie dronken, was vlakbij de markt met de gotische Sint Janstoren. De bijbehorende kerk werd in de negentiende eeuw afgebroken en vervangen door een neo - gotische kerk, die in detaillering sterk doet denken aan de Her vormde Kerk te Zonnemaire. De gids vertelde dat Gorkum in de 19e eeuw met scheeps - en machinebouw een industriestad was geworden. Daardoor zijn er nogal wat oudere gebouwen verdwenen. Ook in deze eeuw hebben diverse panden een ontsierende "moderne" winkelpui gekregen. Eén en ander steekt dan ook af bij de oude gevels. Aan de markt staat een neo - classistisch stadhuis dat doet denken aan het paleis op de Dam te Amsterdam. Het is echter kleiner. Gorkum werd in de Middeleeuwen gesticht en was gebied van de Heren van Arkel die uit sluitend De Duitse keizer als heer erkenden. De stad dankt zijn bloei in de 15e eeuw aan de gunstige ligging, op de plaats waar de rivier de Linge de Merwede instroomt. Als riviertje is de Linge met de vele huizen met hun erkertjes schilderachtig. Gorkum was een handelsstad waar tol werd geheven op de Merwede. Het fraaie tolhuis werd in opdracht van het Waterschap, die het nog in gebruik heeft, geres taureerd. Diverse huizen in Dordtse stijl herin neren aan het verleden als handelsstad. Rondom de Linge werd in de Middeleeuwen één van de eerste waterschappen gesticht: de Vijfherenlanden naar het gebied van de heren van Arkel, Vianen, Hagesteijn, Everdingen en Terleede om de grote wateroverlast die het riviertje veroorzaakte te bedwingen. Na de verovering door de Hollandse graven werd Gorkum een vestingstad. De stad kreeg stevige vestingmuren, die regelmatig werden vernieuwd. Tot 1962 behield Gorkum een functie in de landsverdediging. Nu zijn de oude stervormige stadswallen beplant. Men kan er wandelen en genieten van de prachtige ver gezichten. Aan de overkant neemt men Woudrichem en Slot Loevestein waar. In Gorkum is slechts één stadspoort overgebleven, de 16e eeuwse Salempoort in Hollandse renaissancestijl. Na de lunch gingen wij met het pontje over de Merwede naar Woudrichem. Dit schitterende vestingstadje tegenover Slot Loevestein (waar uit Hugo de Groot op spectaculaire wijze in een boekenkist wist te ontsnappen) is prachtig ge restaureerd en onderhouden. Men waant zich er in de 16e of 17e eeuw. Er is een fraai renaissan ce - stadhuis met een trapgevel en diverse Dordtse gevels. De wallen en voorraadmagazij- nen zien er goed onderhouden uit. Het stadje is niet groot. Na anderhalf uur heeft men een goed beeld van deze plaats. Om 4 uur verlieten wij het in het midden van Nederland gelegen rivierengebied en kwamen om ongeveer kwart voor zes aan op het Kraanplein te Zierikzee. Drs. P. F. Vleugel, tweede secretaris. 419

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1993 | | pagina 17